Deti tvorili na Koprovnici

Tvorivosť a kreativita sú vlastností, ktoré rozvíjajú človeka a obohacujú jeho aktívny život. Ich rozvoj je preto dobré podporovať hlavne v detskom veku. Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko zorganizovalo v rekreačnej oblasti Koprovnica tvorivú dielňu “Ide to aj takto” v dňoch 19. – 21. máj. Bola určená deťom a mladistvým do 18. rokov. Z verejných zdrojov podporil…

Zobraziť viac

Amatérske filmy putovali okresom

Amatérsky film má v našom okrese bohaté zastúpenie aj svoju tradíciu, je dobré šíriť rozmanitú tvorbu medzi bežných ľudí. Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko organizovalo cyklus premietania amatérskych filmov pod názvom Kočovné kino. Bol určený obciam okresu V. Krtíš. Premietalo sa predovšetkým v obciach, ktoré majú prepojenie s amatérskym filmom. V niektorých sa kedysi natáčali filmové scény,…

Zobraziť viac

Rovnováha bytia v Krtíši

Príjemné podujatie pre záujemcov o práce na sebe samých pripravilo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko. Transformačný seminár Rovnováha bytia organizovalo viedol skúsený lektor Marek Benko z Nitry. Tucet účastníkov malo možnosť zažiť zaujímavý program plný rôznych techník a postupov na ceste za vlastným šťastím. Workshop sa uskutočnil 8. apríla v priestoroch Hontiansko-novohradkej knižnice.

Zobraziť viac

Detský folklórny festival

Dňa 28. apríla sa konala v Kokave nad Rimavicou krajská postupová prehliadka, kde predviedli svoje javiskové výstupy víťazi jednotlivých kategórií z okresných a regionálnych kôl, ktorých usporiadateľmi boli regionálne osvetové strediská BBSK. Na objektívne hodnotenie bola prizvaná odborná porota, Pri jej zostavovaní organizátori súťaže zohľadňovali a uprednostňovali predovšetkým odbornosť, objektívnosť a korektnosť každého člena poroty.…

Zobraziť viac