Detský folklórny festival

Dňa 28. apríla sa konala v Kokave nad Rimavicou krajská postupová prehliadka, kde predviedli svoje javiskové výstupy víťazi jednotlivých kategórií z okresných a regionálnych kôl, ktorých usporiadateľmi boli regionálne osvetové strediská BBSK. Na objektívne hodnotenie bola prizvaná odborná porota, Pri jej zostavovaní organizátori súťaže zohľadňovali a uprednostňovali predovšetkým odbornosť, objektívnosť a korektnosť každého člena poroty.…

Zobraziť viac