Category Archives: oznamy

Oznam

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko oznamuje, že v dňoch 23.12.–31.12.2019, t.j. 4 pracovné dni, bude zatvorené z dôvodu čerpania dovoleniek všetkých zamestnancov HIOS.

Pracovná ponuka

PRACOVNÁ PONUKA Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši hľadá samostatného odborného pracovníka na úsek  neprofesionálneho divadla a projektového manažéra s nástupom od 1.1.2020.   Podmienkou je VŠ vzdelanie, vítaná je prax s umeleckým zameraním.  Uchádzač by mal ovládať informačné technológie a programy (Windows, Excel…, grafický program) Nevyhnutné sú organizačno-manažérske schopnosti a komunikatívne zručnosti, tvorivosť a flexibilita. Na základe Prílohy č.3 k nariadeniu vlády… Read More »

SILA SLOVA

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši usporiadalo pre žiakov, študentov a pedagógov slovenského jazyka a literatúry tvorivé dielne SILA SLOVA, ktoré boli zamerané na umenie rétoriky. Podujatie bolo dvojdňové. 18. a 19.11. 2019 sa účastníci dielní mohli presvedčiť o tom, že rétorika má mnoho podôb. Dňa 18.9.2019 sa konalo druhé stretnutie milovníkov slova a som veľmi rád, že účasť… Read More »

JESEŇ PLNÁ UMELECKÝCH ZÁŽITKOV

DIVADELNÉ  DIŠPUTY Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš a Obec Dolné Plachtince uskutočnili v dňoch 11. a 13. októbra 2019 šiesty ročník festivalu ochotníckeho divadla, po prvý krát aj so zahraničnou účasťou – DIVADELNÉ DIŠPUTY. Od piatku sa divadelná extáza rozpútala v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši. Týmto by som chcel poďakovať za spoluprácu na podujatí  – MsKS… Read More »

PREHOVOR A BUĎ

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši usporiadalo pre žiakov a študentov tvorivé dielne PREHOVOR A BUĎ, ktoré boli zamerané na umelecký prednes. Podujatie bolo dvojdňové. Už 25.6.2019 sa naši nadaní recitátori mohli presvedčiť o tom, že umelecký prednes a jeho tvorba má mnoho podôb. Dňa 18.9.2019 sa konalo druhé stretnutie milovníkov slova a som veľmi rád, že účasť našich… Read More »