HU: Járásunk jelentős részét (kb. ¼-ét) a magyar nemzetiségű emberek lakják (lakosok alkotját), melyek saját kulturális örökségüket ápolják a kultúra minden területén. Ezért fontos, hogy aktívan együttműködjünk a magyar falvak önkormányzataival és kultúregyesületeivel. Több, a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya által szervezett rendezvénynek vagyunk társszervezői, hiszen itt elengedhetetlen a közös munka. Sok jelentős magyar személyiség neve kapcsolódik járásunkhoz mintegy húsz magyar író, költő, festő, tudós, Balassitól kezdve Madách, Mikszáthon keresztül egészen Zs. Nagy Lajosig, az ő munkásságukat felidézve rendszeresen emléknapokat tartunk. Versenyeket, fesztiválokat, kiállításokat szervezünk, melyek közül a legjelentősebb az Őszirózsa magyarnóta-énekesek országos versenye, de a Juniális elnevezésű Járási Kulturális Ünnepély is fontos rendezvénye a kisebbségi kultúrának. A hagyományőrzés területén  is számos rendezvény kerül megrendezésre, ilyenek a regionális szüreti ünnepségek vagy az Üzen a múlt hagyományőrző fesztivál is. A fiatalok részére külön is szervezünk programokat: ITEFESZT – Ifjú Tehetségek Fesztiválja, Nagyjaink nyomában címmel tanulmányút az alapiskolák 8-9. osztályos tanulói részére a fentebb említett emlékhelyekre, Körtéfa elnevezésű napközis gyermektábor, de bekapcsolódunk az országos versenyek járási, kerületi fordulóinak (pl. Tompa Mihály Verseny) megrendezésébe is.


SK: Značnú časť nášho okresu (cca. 1/4) tvoria občania maďarskej národnosti, ktorí svoje kultúrne dedičstvo prezentujú a zachovávajú prostredníctvom organizovania rôznych kultúrno – spoločenských podujatí. Nakoľko sme spoluorganizátormi niektorých aktivít, alebo ich organizačne či iným spôsobom zabezpečujeme, považujeme za potrebné nadväzovať kontakty s predstaviteľmi tejto menšiny, so samosprávami obcí, kde sa tieto kultúrne podujatia uskutočňujú. Mnoho slávnych osobností (z oblasti literatúry, výtvarníctva, či niektorých vied) sa narodilo, žilo a pracovalo v našom okrese (Balassi, Madách, Mikszáth, Kubányi….). Na ich počesť usporadúvame pamätné dni. Organizujeme súťaže, festivaly, výstavy, z ktorých sú najvýznamnejšie  Astra – Őszirózsa – celoslovenská súťaž spevákov maďarských ľudových piesní. Rovnaký význam má i Juniáles – festival ZUČ maďarskej národnosti. Pre zachovávanie tradičnej kultúry patria podujatia napr. Oberačkové slávnosti alebo Správa z minulosti – multižánrový festival tradičnej a súčasnej kultúry. Pre mládež organizujeme podujatia osobite. Medzi najdôležitejšie patria  ITEFESZT – Festival mladých talentov,  Po stopách literárnych tvorcov – pre žiakov základných škôl, Körtéfa – remeselnícky tábor – tvorivé dielne pre deti a mládež. Aktívne sa zapájame aj do organizovania okresných a krajských kôl celoštátnej recitačnej súťaže Mihálya Tompu.