Autobus dobrej vôle štartuje už budúci piatok

Program na december 2018

Spievanky pod Pohanským vrchom

Milí priaznivci folklóru,
srdečne VÁS pozývame na ďalší ročník Spievaniek pod Pohanských vrchom, ktorý sa uskutoční v kultúrnom dome v Stredných Plachtinciach, dňa 24. novembra 2018 o 17,00 hod. V programe sa predstavia folklórne kolektívy z Hontu a FSk Lieščina z Rimavskej Soboty. Hlavné slovo budú mať opäť Kmotrovci, ľudoví rozprávači z Plachtiniec a Príbeliec.
Tešíme sa na vás.

Program na november 2018

Program HIOS 11 2018

Pozývame VÁS na Divadelné dišputy

Program na október 2018

OKTÓBER-2018

Program na júl/august

Na vlnách vlny

Pod takýmto  názvom sa uskutočnili v dňoch  15. do 16. júna 2018 vo Veľkom Krtíši dvojdňové tvorivé dielne. Zámerom bolo poukázať na textilnú techniku , ktorej základom je tradičný materiál – ovčia vlna. Tvorivých dielní sa zúčastnilo 11 záujemkýň  z Veľkého Krtíša, Lučenca, Zvolena, Žiaru nad Hronom, Banskej Bystrice a Žiliny, ktoré ako amatérky sa nejakým spôsobom zaoberajú výtvarným umením. Lektorkou tvorivých dielní bola výtvarníčka Mgr. Linda Kováčová. Bol pripravený veľmi zaujímavý program pre účastníčky tvorivých dielní. Po metodickej inštruktáži tvorili účastníčky textilnou technikou ArtText –umelecká tapiséria, z vlny pestrofarebné obrazy. Táto technika chytila všetky účastníčky za srdce. Od prekrásnych lúk s rozkvitnutými kvetmi až po abstrakcie  každá jedna za  krátky čas vytvorila dva obrazy a pripravila si ďalší návrh. Tvorivé a priateľské stretnutie nadmieru splnilo ich očakávania.

Podujatie z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia

Oznam

Dňa 22. júna 2018 (piatok)

pracovníci Hontiansko-ipeľského osvetového strediska Veľký Krtíš

budú mimo pracoviska z dôvodu

účasti na branno-športovom dni v Modrom Kameni

Program na mesiac jún

←Older