Prehovor a buď

Tvorivé dielne pre deti a mládež zamerané na umelecký prednes.

27. 06. 2017 MSKS Veľký Krtíš

Prihláška-PREHOVOR A BUĎ

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Naši filmári bodovali na jubilejnom ročníku

Úspechy amatérskych filmárov z nášho okresu robia radosť a propagáciu nášmu regiónu už dlhšiu dobu.

Súťažná prehliadka amatérskeho filmu sa tento rok uskutočnila v Nitre v dňoch 9. – 11. júna. Tento rok si Cineama pripomína “jubilejné” 25. výročie, avšak súťaž amatérskych tvorcov existovala už dávnejšie pod inou organizačnou štruktúrou. Pravidelné prispievanie novými filmami a systematická práca našich autorov priniesli opäť plodné ovocie. Dvojdňový premietací maratón pozostával z 93 filmov a približne 600 minút amatérskych filmov. V tejto konkurencii dokázali naši filmári obstáť so cťou.

Fotogaléria

čítaj pokračovanie príspevku »

Žiaci spoznali festival HAH

Gymnázium A. H. Škultétyho Veľký Krtíš poskytuje svojím študentom široký rozhľad a orientáciu v regionálnom dianí. Počas maturitných dní bol žiakom odprezentovaný kultúrny program, vďaka ktorému spoznali históriu festivalu HAH – Hraný amatérsky humor. Festival bude mať tento rok už 27. ročník a počas svojej existencie sa postupne profiloval na dnešný multižánrový. Posledných niekoľko rokov prináša dobrú zábavu formou kabaretu, divadelných vystúpení, stand-up či hudobného programu. Pôvodne sa však jednalo o amatérsky filmový festival a práve vďaka archívu najlepších filmov mohli žiaci spoznať vývoj a smerovanie amatérskej tvorby po súčasnosť. Festivalové úspechy žnú prevažne autori s nášho regiónu, medzi najúspešnejšie filmy patria napríklad paródie “Mrázik” od kolektívu Ozarea, “Jaaaj” od OA Kamera Tím M. Kameň, či  Ahoj z Urtica filmu Žihľava. Program sa stretol s veľkým úspechom a preto je možné očakávať zvýšenú účasť mladej generácie. Festival HAH sa uskutoční v dňoch 28. – 30. júl 2017. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Deti tvorili na Koprovnici

Tvorivosť a kreativita sú vlastností, ktoré rozvíjajú človeka a obohacujú jeho aktívny život. Ich rozvoj je preto dobré podporovať hlavne v detskom veku. Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko zorganizovalo v rekreačnej oblasti Koprovnica tvorivú dielňu “Ide to aj takto” v dňoch 19. – 21. máj. Bola určená deťom a mladistvým do 18. rokov. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Fotogaléria

čítaj pokračovanie príspevku »

Program na mesiac jún

Amatérske filmy putovali okresom

Amatérsky film má v našom okrese bohaté zastúpenie aj svoju tradíciu, je dobré šíriť rozmanitú tvorbu medzi bežných ľudí. Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko organizovalo cyklus premietania amatérskych filmov pod názvom Kočovné kino. Bol určený obciam okresu V. Krtíš.

Premietalo sa predovšetkým v obciach, ktoré majú prepojenie s amatérskym filmom. V niektorých sa kedysi natáčali filmové scény, z iných obcí pochádzajú herci, atď.  Podujatie malo pripomenúť pamätníkom chvíle spoločného natáčania a potomkom ukázať zachytenú podobu ich predkov. Do cyklu sa zapojili obce: Dolné Strháre, Horné Strháre, Sucháň, Senné a Veľké Zlievce.

Fotoalbum

čítaj pokračovanie príspevku »

Rovnováha bytia v Krtíši

Príjemné podujatie pre záujemcov o práce na sebe samých pripravilo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko. Transformačný seminár Rovnováha bytia organizovalo viedol skúsený lektor Marek Benko z Nitry. Tucet účastníkov malo možnosť zažiť zaujímavý program plný rôznych techník a postupov na ceste za vlastným šťastím. Workshop sa uskutočnil 8. apríla v priestoroch Hontiansko-novohradkej knižnice.

čítaj pokračovanie príspevku »

Na HAHu bude opäť sranda

Filmový festival HAH (Hraný amatérsky humor) láka autorov humorných a vtipných filmov. Každoročne predstavuje najnovšiu tvorbu filmárov zo Slovenska a Čiech. O víťazoch Bronzovej, Striebornej a Zlatej rúry rozhodujú svojím hlasom diváci. Premietanie býva (v prípade priaznivého počasia) pod holým nebom priamo na kúpalisku v Dolnej Strehovej. Okrem filmovej súťaže sa autori môžu tešiť na bohatý sprievodný program ako natáčanie spoločného humorného filmu, vystúpenie kabaretu, hudobných skupín či stand-up. Radi Vás privítame na 27. ročníku festivalu HAH, ktorý sa koná 28. – 30. júla a uzávierka filmov je 30. jún. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Propozície HAH 2017

HAH 2017 prihlaska filmu a ubytovania

Program na mesiac máj

Žiaci hovorili o kyberšikane

Kyberšikana je novodobý fenomén, ktorý spája šikanovanie s prostredím internetu. Komunikácia na diaľku s kýmkoľvek poskytuje neskutočné výhody, avšak anonymita, ktorá sprevádza túto formu priniesla nové riziká. Najzraniteľnejšou skupinou sú práve deti, pretože oni trávia množstvo času písaním si cez rôzne internetové služby. Kyberšikana sa odlišuje od obyčajnej šikany tým, že viac útočí na psychiku. Podľa štatistík až 50 % mladých ľudí do 16 rokov sa s kyberšikanou stretlo.

Fotogaléria

čítaj pokračovanie príspevku »

←Older