Oznam

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko oznamuje, že v dňoch 23.12.–31.12.2019, t.j. 4 pracovné dni, bude zatvorené z dôvodu čerpania dovoleniek všetkých zamestnancov HIOS.

Pracovná ponuka

PRACOVNÁ PONUKA

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši hľadá samostatného odborného pracovníka na úsek  neprofesionálneho divadla a projektového manažéra s nástupom od 1.1.2020.  

Podmienkou je VŠ vzdelanie, vítaná je prax s umeleckým zameraním. 

Uchádzač by mal ovládať informačné technológie a programy (Windows, Excel…, grafický program)

Nevyhnutné sú organizačno-manažérske schopnosti a komunikatívne zručnosti, tvorivosť a flexibilita.

Na základe Prílohy č.3 k nariadeniu vlády č.388/2018 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2020 sa prisudzuje tarifný plat od 802,00 EUR do 1167,00 EUR – v závislosti od dosiahnutého vzdelania a uznanej odbornej praxe požadovanej na daný úsek.

Záujemcovia môžu poslať žiadosť a motivačný list najneskôr do konca decembra 2019 na adresu:

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 

Nám.  A.H. Škultétyho 5

990 01 Veľký Krtíš

SILA SLOVA

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši usporiadalo pre žiakov, študentov a pedagógov slovenského jazyka a literatúry tvorivé dielne SILA SLOVA, ktoré boli zamerané na umenie rétoriky. Podujatie bolo dvojdňové. 18. a 19.11. 2019 sa účastníci dielní mohli presvedčiť o tom, že rétorika má mnoho podôb. Dňa 18.9.2019 sa konalo druhé stretnutie milovníkov slova a som veľmi rád, že účasť našich „rečníkov“ bola vysoká. Odbornými lektormi tvorivých dielní boli  Mgr.art. Barbora Špániková ArtD., PhDr. Marcel Olšiak PhD., Mgr.art. Silvia Svákusová.  

Dúfam, že sa účastníkom tvorivých dielní podarilo naplniť ich očakávania a aj takouto formou prispeli k svojmu zdokonaleniu sa v umení ovládania slova. Tvorivé dielne v rétorike sa v našom okrese konali po prvýkrát a záujem bol veľký.

Touto formou sa chcem poďakovať všetkým riaditeľkám/riaditeľom ZŠ, ZUŠ nášho okresu, ktorí umožnili účasť svojim žiakom, študentom a pedagógom na tvorivých dielňach Sila Slova.  

JESEŇ PLNÁ UMELECKÝCH ZÁŽITKOV

DIVADELNÉ  DIŠPUTY

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš a Obec Dolné Plachtince uskutočnili v dňoch 11. a 13. októbra 2019 šiesty ročník festivalu ochotníckeho divadla, po prvý krát aj so zahraničnou účasťou – DIVADELNÉ DIŠPUTY.

Od piatku sa divadelná extáza rozpútala v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši. Týmto by som chcel poďakovať za spoluprácu na podujatí  – MsKS Veľký Krtíš. Diváci mali na výber paletu skvostných hier z Čiech, Srbska a Maďarska od komédie až po drámu

Prvý deň festivalu prebiehal už od rána tvorivými dielňami a večer sa nám predstavil Divadelný spolek Práchenská scéna v Písku /ČR/ s inscenáciou Manželství na druhou.

Naši divadelný priatelia celý čas pútali pozornosť divákov, ktorí so smiechom odchádzali aj po ukončení predstavenia a možno sa smejú až doteraz.  

V sobotu sme „dišputovali“  s našimi priateľmi z Vojvodiny. Divadlo Janka Čemana z Pivnice /SRB/ sa predstavilo s inscenáciou Tajomný šepot a v prítmí divadelnej atmosféry sa nadšenie divákov z tohto kusu dalo krájať. Druhý deň festivalu mal príznak mierneho maratónu nakoľko diváci mohli vidieť až tri predstavenia. Po našich Vojvodinských priateľoch sa svojou tvorbou predstavilo Divadlo Štefana Kvietika s inscenáciou Pinďúr a Chlapci z Medzibrodu divákom vysvetlili ako to u nich doma bývalo v čase páračiek prostredníctvom inscenácie Táračky.  

A tradične, podľa  posledných ročníkov, tretí deň festivalu v Dolných Plachtinciach otvoril Cyro a Cyro. Touto cestou veľmi pekne ďakujem pánovi starostovi Bc. Cyrilovi Bartókovi za skvostne pripravené podmienky pre Divadelné Dišputy. Veľká vďaka patrí aj všetkými pracovníkom obecného úradu Dolné Plachtince, ktorým náš festival vďačí za ústretovosť, podporu a naozaj po stránke organizačnej za excelentne odvedenú prácu. ĎAKUJEME.

V KD Dolné Plachtince sa diváci – dosýta – divadelne vyžili. Medzbrodské kočovné divadlo už tradične rozveseľuje davy a tentokrát s inscenáciou Jeppe z Vŕšku. Náš hosť festivalu Štefan Richtárech poprezrádzal všeličo, zo života hereckého  a na záver festivalu divákom ukázalo Slovenské divadlo Vertigo ako chutí Nízkotučný život.

A ako to už v D. Plachtinciach býva prezentované divadelné komédie vyvolávali salvy smiechu a dobrou náladou sa nešetrilo. Divákom padli vhod aj tradičná kapustnica a pohárik vínka. 

Verím, že sa náš (váš) ochotnícky divadelný festival DIVADELNÉ DIŠPUTY vydaril a prispel k spríjemneniu kultúrneho života v okrese Veľký Krtíš. Tešíme sa na vás aj budúci rok v októbri!     

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

PREHOVOR A BUĎ

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši usporiadalo pre žiakov a študentov tvorivé dielne PREHOVOR A BUĎ, ktoré boli zamerané na umelecký prednes. Podujatie bolo dvojdňové. Už 25.6.2019 sa naši nadaní recitátori mohli presvedčiť o tom, že umelecký prednes a jeho tvorba má mnoho podôb. Dňa 18.9.2019 sa konalo druhé stretnutie milovníkov slova a som veľmi rád, že účasť našich recitátorov bola vysoká. Odbornými lektormi tvorivých dielní boli  Mgr.art. Barbora Špániková ArtD., Mgr.art. Gabriela Janková, Mgr.art. Katarína Mišíková Hitzingerová ArtD., Mgr.art. Silvia Svákusová, Mgr.art. Kristína Šťastná.  

„Šťastné duše, čo sa s odvahou a energiou púšťajú do diela, ku ktorému ich povzbudzuje Boh, no sú kedykoľvek pripravené vzdať sa ho, keď spoznajú, že Boh to tak chce. Bože môj, aké len robíme obchádzky, kým sa vrátime domov, ak nás nik nevedie.“/František Saleský/

Dúfam, že sa účastníkom tvorivých dielní podarilo naplniť ich očakávania a aj takouto formou prispeli k svojmu zdokonaleniu sa v umeleckom prednese. Recitátori z nášho okresu sa už niekoľko rokov zúčastňujú krajských a celoslovenských recitačných súťaží a to s veľkým úspechom. Práve preto účasť na takýchto podujatiach má zmysel.

Touto formou sa chcem poďakovať všetkým riaditeľkám/riaditeľom ZŠ, ZUŠ nášho okresu, ktorý umožnili účasť svojim žiakom na tvorivých dielňach Prehovor a Buď.