Program na mesiac jún

Rovnováha bytia v Krtíši

Príjemné podujatie pre záujemcov o práce na sebe samých pripravilo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko. Transformačný seminár Rovnováha bytia organizovalo viedol skúsený lektor Marek Benko z Nitry. Tucet účastníkov malo možnosť zažiť zaujímavý program plný rôznych techník a postupov na ceste za vlastným šťastím. Workshop sa uskutočnil 8. apríla v priestoroch Hontiansko-novohradkej knižnice.

čítaj pokračovanie príspevku »

Na HAHu bude opäť sranda

Filmový festival HAH (Hraný amatérsky humor) láka autorov humorných a vtipných filmov. Každoročne predstavuje najnovšiu tvorbu filmárov zo Slovenska a Čiech. O víťazoch Bronzovej, Striebornej a Zlatej rúry rozhodujú svojím hlasom diváci. Premietanie býva (v prípade priaznivého počasia) pod holým nebom priamo na kúpalisku v Dolnej Strehovej. Okrem filmovej súťaže sa autori môžu tešiť na bohatý sprievodný program ako natáčanie spoločného humorného filmu, vystúpenie kabaretu, hudobných skupín či stand-up. Radi Vás privítame na 27. ročníku festivalu HAH, ktorý sa koná 28. – 30. júla a uzávierka filmov je 30. jún. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Propozície HAH 2017

HAH 2017 prihlaska filmu a ubytovania

Program na mesiac máj

Žiaci hovorili o kyberšikane

Kyberšikana je novodobý fenomén, ktorý spája šikanovanie s prostredím internetu. Komunikácia na diaľku s kýmkoľvek poskytuje neskutočné výhody, avšak anonymita, ktorá sprevádza túto formu priniesla nové riziká. Najzraniteľnejšou skupinou sú práve deti, pretože oni trávia množstvo času písaním si cez rôzne internetové služby. Kyberšikana sa odlišuje od obyčajnej šikany tým, že viac útočí na psychiku. Podľa štatistík až 50 % mladých ľudí do 16 rokov sa s kyberšikanou stretlo.

Fotogaléria

čítaj pokračovanie príspevku »

Škultétyho zornička

Kočovné kino – Senné

Výtvarné spektrum 2017

krajská súťaž neprofesionálnych výtvarnej tvorby

Ďalší ročník Výtvarného spektra v širokej tvorivej palete je tu. Do krajského kola bolo prihlásených 95 prác od 44 autorov. Odborná porota, s predsedom prof. PaedDr. Jaroslavom Uhelom, ArtD., Ing. Michalom Bartkom, PhD. A Mariánom Krnáčom, mala každoročnú náročnú úlohu. Vybrať z malieb, grafík, textilu a plastík tie najlepšie práce, oceniť ich a zároveň navrhnúť aj ďalšie na postup do celoslovenskej súťažnej prehliadky na jeseň v Trenčíne. Porota prihliadala na to, aby nominované práce zodpovedali nielen kvalite, ale aj súčasným umeleckým kritériám a boli rovnocenným konkurentom s ostatnými krajmi na celoslovenskej súťaži.

Fotogaléria
čítaj pokračovanie príspevku »

A je tu ďalšia Literárna jar

Do Klubu dôchodcov vo Veľkom Krtíši 28. marca zavítala jar a to jar literárna. Bola pokračovaním  radu stretnutí s významnými kultúrno-spoločenskými osobnosťami nášho regiónu a mesta Veľký Krtíš, ktoré pravidelne pripravuje Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš v spolupráci s klubom dôchodcov.

Fotogaléria

čítaj pokračovanie príspevku »

V rytme tanca – deti predviedli radosť z pohybu

V pondelok – 3. apríla, sa v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši uskutočnila okresná súťažná prehliadka moderného a módneho tanca – V RYTME TANCA. Súťažilo 39 choreografií v 5 tanečných a v 4 vekových kategóriách. Na krajské kolo do Žiaru nad Hronom postúpilo 11 choreografií (6x ZUŠ Veľký Krtíš – E. Horváthová, 2x NRG Dance Nenince – K. Lacková, 2x ZUŠ Modrý Kameň – K. Takáč, 1x ZŠsMŠ Čebovce – A. Kladivíková). Putovný pohár primátora mesta (už po 2. krát) vyhrala ZUŠ Veľký Krtíš za choreografie, ktoré pripravila Mgr. Elena Hováthová. Všetkým srdečne k postupu a výhre gratulujeme  :)  A veríme tomu, že neúspech je tiež istou formou motivácie, lebo ako povedal Thomas A. Edison – „Nenechám sa odradiť. Pretože každý zlý pokus, ktorý mám za sebou, je ďalším krokom vpred – krokom k úspechu.“

Fotogaléria

←Older