Pozvánka na Pochabie pesňe

Pozývame Vás na tvorivú dielňu POCHABIE PESŇE, ktorá sa uskutoční dňa 5. novembra 2016 v priestoroch Kultúrneho domu v Stredných Plachtinciach so začiatkom o 10,00 hod. Jej súčasťou bude aj večerný program folklórnych kolektívov Spievaniek pod Pohanským vrchom. Projekt z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.

V prípade záujmu o účasť na tvorivej dielni, príp. akýchkoľvek otázok, nás prosím kontaktujte mailom – hios.folklor@gmail.com alebo telefonicky – 0907 098 099 do 31.10.2016.

Detské Vianoce

Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ, CVČ a Gymnázia vo Veľkom Krtíši pod názvom Detské Vianoce každoročne prispieva k predvianočnej atmosfére mesta Veľký Krtíš.

V týchto dňoch boli školám doručené propozície tejto výstavy. Výstava je určená okrem žiakov škôl aj deťom materských škôl v meste Veľký Krtíš. Už teraz sa tešíme na krásne výtvarné dielka našich detí.

Propozície Detské Vianoce 2016

Výtvarný salón 2016

Je príležitosť pre výtvarníkov z regiónu Veľký Krtíš prezentovať svoje najnovšie výtvarné práce.

Výstavné priestory Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Krtíši   sa naplnili maľbami, kresbami a skulptúrami od dvadsiatich tvorcov.

Súčasťou výstavy sú textilné výrobky – maľované šatky, kravaty a vankúšiky, ktoré vznikli v rámci tvorivej dielne Metamorfózy ľudového ornamentu.

Návštevníci výstavy si môžu zároveň pozrieť kolekciu detských výtvarných prác žiakov ZUŠ Veľký Krtíš, ktoré boli tohto roku ocenené na Medzinárodnej súťaži Ríša fantázie.

Výstava je verejnosti sprístupnená od 10. do 18. októbra (9.00 – 16.00 hod.)

Navštíviť ju môžu všetci milovníci výtvarného umenia, ako aj žiaci základných a stredných škôl.

Vstup na výstavu je zdarma.

Metamorfózy ľudového ornamentu

Ľudová ornamentika vo všeobecnosti je bohatá a rôznorodá na celom Slovensku. Každý región či kraj má však svoje charakteristické znaky. Ornament sa objavuje nielen vo výšivkách a textíliách ľudového odevu, ale aj na úžitkových predmetoch každodennej potreby a v architektúre.

Ľudový ornament Hontu sa stal hlavným motívom tvorivej dielne pod názvom, Metamorfózy ľudového ornamentu, ktorú pripravilo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš v dňoch 9. – 11. septembra t.r. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Technika maľby na hodváb bola prostriedkom ako ľudový ornament v rôznych jeho podobách preniesť na dámske šály, pánske kravaty a ozdobné vankúšiky.

Účastníčky tvorivej dielne zo Žiliny, Banskej Bystrice, Zvolena, Lučenca a z okresu Veľký Krtíš svojou kreativitou dokázali, že ľudový ornament aplikovaný do moderného textilu  môže byť zaujímavým aj v súčasnosti.

Vytvorené umelecké výrobky budú súčasťou výstavy Výtvarný salón 2016 v Kultúrnom dome Veľký Krtíš v dňoch od 10. do 18. októbra 2016.

Filmová žatva

Výtvarný salón

Program október 2016

Program na september

Výsledky festivalu HAH 2016

Festival HAH priniesol opäť kopec zábavy a srandy na kúpalisko Kupko Aquatermal Dolná Strehová. Predstavili sa humorné divadlá, ľudoví rozprávači, stand-up, hudobné skupiny či kabaret. Sprievodným podujatím bola filmová projekcia amatérskych filmov. Bolo premietaných 20 filmov zo Slovenskej a Českej republiky. Výsledky nájdete tu:

Anketa diváka 2016

Výsledky filmovej projekcie HAH 2016

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Pozvánka na festival HAH 2016

Pozývame Vás na festival HAH 2016!

Program_festivalu

HAH2016 – poradie premietaných filmov

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

←Older