Featured Article

Pracovná ponuka

PRACOVNÁ PONUKA

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši hľadá samostatného odborného pracovníka na úsek  neprofesionálneho divadla a projektového manažéra s nástupom od 1.1.2020.  

Podmienkou je VŠ vzdelanie, vítaná je prax s umeleckým zameraním. 

Uchádzač by mal ovládať informačné technológie a programy (Windows, Excel…, grafický program)

Nevyhnutné sú organizačno-manažérske schopnosti a komunikatívne zručnosti, tvorivosť a flexibilita.

Na základe Prílohy č.3 k nariadeniu vlády č.388/2018 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2020 sa prisudzuje tarifný plat od 802,00 EUR do 1167,00 EUR – v závislosti od dosiahnutého vzdelania a uznanej odbornej praxe požadovanej na daný úsek.

Záujemcovia môžu poslať žiadosť a motivačný list najneskôr do konca decembra 2019 na adresu:

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 

Nám.  A.H. Škultétyho 5

990 01 Veľký Krtíš

Spievanky pod Pohanským vrchom

Milí priaznivci folklóru,
srdečne VÁS pozývame na ďalší ročník Spievaniek pod Pohanských vrchom, ktorý sa uskutoční v kultúrnom dome v Stredných Plachtinciach, dňa 24. novembra 2018 o 17,00 hod. V programe sa predstavia folklórne kolektívy z Hontu a FSk Lieščina z Rimavskej Soboty. Hlavné slovo budú mať opäť Kmotrovci, ľudoví rozprávači z Plachtiniec a Príbeliec.
Tešíme sa na vás.