Opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu

V zmysle prijatých opatrení BBSK so šírením koronavírusu oznamujeme širokej verejnosti, že všetky plánované podujatia HIOS-u sú do odvolania ZRUŠENÉ.

O náhradnom termíne podujatí Vás budeme vopred informovať. Zároveň Vás žiadame, aby ste nás kontaktovali výhradne telefonicky alebo prostredníctvom e-mailov.

CINEAMA 2020

Banskobystrický samosprávny kraj, Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Krtíši a Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Vás srdečne pozýva na verejné premietanie súťažných snímkov neprofesionálnych filmárov prihlásených do regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže Cineama 2020, ako aj výber filmov z predchádzajúcich ročníkov.. Premietanie sa uskutoční v kinosále KD vo V.Krtíši dňa 13.03.2020, v piatok od 16:00 hod. Vstup zdarma. Prajeme Vám príjemný kultúrny zážitok.

Oznam

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko oznamuje, že v dňoch 23.12.–31.12.2019, t.j. 4 pracovné dni, bude zatvorené z dôvodu čerpania dovoleniek všetkých zamestnancov HIOS.

Pracovná ponuka

PRACOVNÁ PONUKA

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši hľadá samostatného odborného pracovníka na úsek  neprofesionálneho divadla a projektového manažéra s nástupom od 1.1.2020.  

Podmienkou je VŠ vzdelanie, vítaná je prax s umeleckým zameraním. 

Uchádzač by mal ovládať informačné technológie a programy (Windows, Excel…, grafický program)

Nevyhnutné sú organizačno-manažérske schopnosti a komunikatívne zručnosti, tvorivosť a flexibilita.

Na základe Prílohy č.3 k nariadeniu vlády č.388/2018 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2020 sa prisudzuje tarifný plat od 802,00 EUR do 1167,00 EUR – v závislosti od dosiahnutého vzdelania a uznanej odbornej praxe požadovanej na daný úsek.

Záujemcovia môžu poslať žiadosť a motivačný list najneskôr do konca decembra 2019 na adresu:

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 

Nám.  A.H. Škultétyho 5

990 01 Veľký Krtíš