Program na mesiac február

Propozície a prihláška na regionálnu prehliadku Cineama 2017 Veľký Krtíš

Milí autori! Prinášame propozície a prihlášku na súťažnú prehliadku amatérskeho filmu Cineama 2017, ktorej okresné kolo vo Veľkom Krtíši sa uskutoční dňa 12. marca 2017 (v sobotu) v Kultúrnom dome Veľký Krtíš. Uzávierka prihlášok je 03. marca 2017. Tešíme sa na Vašu účasť!

CINEAMA Veľký Krtíš – propozície 2017

Prihlaska_filmu_CINEAMA

Pozývame Vás na Doliniansky folklórny ples

Informácia o neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku

Ponuka na stiahnutie

Program na mesiac Január 2017

Kračún na Honte

V spolupáci SNM – múzeum bábkarskych kultúr a hračiek Modrý Kameň, sme dňa 10. decembra 2016 usporiadali predvianočné podujatie Kračún na Honte. Mohli sme v ňom vidieť  chrámový spevácky zbor Campana a detský spevácky zbor Campanella z Brezničky, živý Betlehem v podaní Hradného ochotníckeho divadla, Mikuláša, čerta s anjelom, ľadovú kráľovnú a na nádvorí nám vianočnú atmosféru priblížili vianočné trhy, ktoré ponúkali vianočné ozdoby a dobroty. Hlavnou časťou podujatia bolo folklórne pásmo, ktorému autor bol milovník a odborník na folklór Juraj Matiaš z Plachtiniec. Účinkovali v ňom – FSk Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec, Andrej babiar z Príbeliec, ŽSS a Dominik Drozdík z Hrušova, FSk z dačovho Lomu, ThMgr. Ján Ďurov, ĽH Dežka Oláha a slovne doprevádzali Kmotrovci Juraj matiaš a Mária Kropáčová z FSk Bažalička. Prostredníctvom scénického programu boli uvedené zvyky viažúce sa na zimné obdobie. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

Kračún na Honte

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci so SNM – múzeum bábkarskych kultúr a hračiek Vás srdečne pozývajú 10. decembra od 15.00hod na hrad Modrý Kameň, kde cez scénické programy dedinských folklórnych skupín oživí zvyky a obyčaje viažúce sa na zimné obdobie. Priblížia Vám obyčaje od Stridžích dní do Troch kráľov, ktoré sa zachovali v obciach Príbelce, Plachtince, Hrušov, Sebechleby a Dačov Lom. Koloryt podujatia na nádvorí hradu bude dotvárať živý Betlehem, Mikuláš s čertom a anjelom, vianočné trhy a v interiéri hradu vystúpenie chrámového zboru Campanella.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Tešíme sa na Vašu účasť! :-)
Plagát
Fotogaléria

Program na mesiac december

Pochabie pesne

Dňa 5. novembra 2016 sa v kultúrnom dome v Stredných Plachtinciach konalo podujatie “Pochabie pesňe.” Podujatie malo dve časti, tou prvou bola tvorivá dielňa na tému žartovných piesní. S danou problematikou nás oboznámili odborní lektori PhDr. Andrea Jágerová zo Zvolena a Juraj Matiaš z Plachtiniec.

Druhou časťou bol záverečný program folklórnych kolektívov, 21. ročník Spievaniek pod Pohanským vrchom. Účinkovali v ňom Folklórna skupina Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec, Folklórna skupina Geľovianka zo Sebechlieb, Ženská spevácka skupina Marína zo Zvolena a Folklórny súbor Karpona z Krupiny. Mali sme možnosť vypočuť si piesne a zvyky z Hontu, Podpoľania, Tekova a z východného Slovenska. Celým vystúpením nás sprevádzali Kmotrovci Juraj Matiaš a Mária Kropáčová z FSk Bažalička. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

Výstava fotografií

←Older