HAH 2020, 2.časť

Pozývame VÁS sledovať druhú časť – pásmo krátkych humorných filmov prihlásených do súťaže počas multižántového festivalu HAH 2020. …nabudúce 3. časť – víťazné filmy…

HAH 2020, 1.časť

30. ročník multižánrového festivalu HAH 2020 priniesol pre diváka mnoho zaujímavého. Ponúkame vám malú ukážku z jeho filmovej sekcie – 1. časť prihlásených súťažných filmov. Ich jedinou podmienkou bol humor… Nakoľko sa to autorom podarilo splniť, posúďte sami. Podujatie zorganizovalo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Prajeme vám príjemné sledovanie. Pokračovanie už čoskoro…

NA KRÁĽA

Náš dnešný príspevok berte ako odľahčenie k dňom, ktoré sú pre mnohých z nás náročné, skľučujúce a akési neisté. V krátkych videách s Jurajom Matiašom Z Horných Plachtiniec sa dozviete o detských hrách z obdobia 50. rokov 20. storočia.

“V ľudovom umení možno nájsť cestu k úprimnejším ľudským vzťahom, učiť sa aj vzťahu k prírode a citu pre spravodlivosť. Áno, ľudové umenie je naše vzácne kultúrne dedičstvo, sú hodnoty, ktoré vyvierajú z podstaty našich vlastných koreňov. Výchovu ľudovým umením odporúčame pre deti vzhľadom na jej všestrannosť a preto, že ním sa im možno prihovoriť najzrozumiteľnejšie. Veď hry, pesničky, rozprávky sú súčasťou života detí. Vyjadrujú ich túžbu po pohybe, po rytme, spodobujú ich prirodzenú hravosť, odzrkadľujú vzťah detí k prírode, ich záujem o zvieratá, o prácu a zábavu dospelých, súvisia s náklonnosťou detí k žartom, fígľom, ale aj s ich túžbou po neznámom, po tajomnom, po objavoch.” /Elena Medvecká, citát z knihy Detské hry a tance, 1997/.

FOTOZRAZ 2020

V septembri sme zorganizovali v obci Dolné Strháre workshop pre fotografov zameraný na tradičnú ľudovú architektúru, vidiecku krajinu a miznúci svet predkov.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ukážka z podujatia Hontiansky keľavník

Výchovno-vzdelávacie podujatie HONTIANSKY KEĽAVNÍK sme mali pred rokom naplánované v úplne inom šate. Týždenné pobyty museli nahradiť jednodenné výlety, avšak jadro a hlavná myšlienka ostala nezmenená. Krásne prostredie, množstvo informácií z oblasti tradičnej ľudovej kultúry Hrušova, praktické ukážky, tradičná gastronómia a mnoho iného si nakoniec vychutnali deti zo základnej školy vo Veľkom Krtíši a my vám v krátkom zostrihu ukážeme, čo všetko pripravujeme aj do budúcna. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hontianska čipka

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši zorganizovalo tvorivé dielne zamerané na praktickú prezentáciu techniky paličkovanej čipky (hontianska čipka, moderná paličkovaná čipka). Tvorivé dielne sa konali 21.2.2020 v ZŠ Modrý Kameň, 28.-29.9.2020 v ZŠ A. H. Škultétyho Veľký Krtíš. 

Zámerom aktivity bolo upriamiť pozornosť na hontiansku čipku ako špecifický prvok kultúry Hontu a významnú súčasť kultúrneho dedičstva. Deti a mládež sa z praktického hľadiska oboznámili s autentickými čipkami Hontu v kontinuite s ich novými podobami, smerovaním a využitím.

Podľa záujmu účastníkov môžeme povedať, že sa nám náš zámer a ciele podarilo naplniť a počet priaznivcov hontianskej paličkovanej čipky sme o niečo navýšili.   

smart
smart

Prehovor a buď

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši usporiadalo pre žiakov a učiteľov slovenského jazyka a literatúry tvorivé dielne PREHOVOR A BUĎ, ktoré boli zamerané na umelecký prednes. Podujatie bolo dvojdňové. Už 14.9.2020 sa naši nadaní recitátori a ich pedagogičky mohli presvedčiť o tom, že umelecký prednes a jeho tvorba má mnoho podôb. Dňa 18.9.2020 sa konalo druhé stretnutie milovníkov slova a som veľmi rád, že účasť našich recitátorov bola vysoká. Odbornými lektormi tvorivých dielní boli  Mgr.art. Katarína Mišíková Hitzingerová ArtD., Mgr.art. Silvia Svákusová, Mgr. Jana Bánayová.  

„Šťastné duše, čo sa s odvahou a energiou púšťajú do diela, ku ktorému ich povzbudzuje Boh, no sú kedykoľvek pripravené vzdať sa ho, keď spoznajú, že Boh to tak chce. Bože môj, aké len robíme obchádzky, kým sa vrátime domov, ak nás nik nevedie.“/František Saleský/

Dúfam, že sa účastníkom tvorivých dielní podarilo naplniť ich očakávania a aj takouto formou prispeli k svojmu zdokonaleniu sa v umeleckom prednese. Recitátori z nášho okresu sa už niekoľko rokov zúčastňujú krajských a celoslovenských recitačných súťaží a to s veľkým úspechom. Práve preto účasť na takýchto podujatiach má zmysel.