Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko
Nám. A. H. Škultétyho 5
990 01 Veľký Krtíš
tel./fax:
riaditeľ : 0948 985 045

ekonomický úsek : 0948 241 556
odborní pracovníci : 0911 897 064,  0948 835 530
e-mail: hios@h-ios.sk

web: www.h-ios.sk

 

Mgr. art. Cyril Páriš
riaditeľ
e-mail: osvetaparis@gmail.com, riaditel@h-ios.sk

Mgr. Martin Sitár
metodik
fotografia, výtvarná tvorba
e-mail: osvetasitar@gmail.com

Mgr. Katarína Hanková
metodička
folklór a tradičná kultúra /východná časť regiónu Hont/, dielňa tradičných remesiel, film, vzdelávanie, výskum a digitalizácia
e-mail: osvetahankova@gmail.com

Éva Klimentová
metodička
kultúra menšín, cezhraničná spolupráca /v jazyku maďarskom/
e-mail: hios@h-ios.sk

Mgr. Mária Matiašová
metodička
folklór, tradičná ľudová kultúra, hudobné žánre a tanec
e-mail: maria.matiasova@gmail.com

Mgr. Miloš Varga
metodik
divadlo, projektový manažér
e-mail: osvetavarga@gmail.com

Mária Benková
personalistka, mzdová účtovníčka, pokladníčka
e-mail: ekonom@h-ios.sk

Ing. Anna Hajdúchová
ekonómka
e-mail: hios@h-ios.sk

Milan Slávik
vodič, údržbár, civilná ochrana, technické a dokumentačné zabezpečenie podujatí
e-mail: hios@h-ios.sk