', 'http://www.h-ios.sk/kontakt/'); bounds.extend(new GLatLng(48.20800156243447, 19.34720277786255)); map_5.setCenter(new GLatLng(48.20800156243447, 19.34720277786255)); //map_5.addOverlay(new GLayer("org.wikipedia.en")); //map_5.addOverlay(new GLayer("com.panoramio.all")); //map_5.addControl(new google.maps.LocalSearch()); // http://googleajaxsearchapi.blogspot.com/2007/06/local-search-control-for-maps-api.html } if (document.getElementById("wp_geo_map_visible")) { var bounds = new GLatLngBounds(); map_visible = new GMap2(document.getElementById("wp_geo_map_visible")); var center = new GLatLng(48.20800156243447, 19.34720277786255); map_visible.setCenter(center, 16); map_visible.addMapType(G_PHYSICAL_MAP); map_visible.setMapType(G_NORMAL_MAP); var mapTypeControl = new GMapTypeControl(); map_visible.addControl(mapTypeControl);map_visible.addControl(new GLargeMapControl()); var center_visible = new GLatLng(48.20800156243447, 19.34720277786255); var marker_visible_0 = new wpgeo_createMarker2(map_visible, new GLatLng(48.20800156243447, 19.34720277786255), wpgeo_icon_small, 'kontakt', 'http://www.h-ios.sk/kontakt/'); bounds.extend(new GLatLng(48.20800156243447, 19.34720277786255)); //map_visible.addOverlay(new GLayer("org.wikipedia.en")); //map_visible.addOverlay(new GLayer("com.panoramio.all")); //map_visible.addControl(new google.maps.LocalSearch()); // http://googleajaxsearchapi.blogspot.com/2007/06/local-search-control-for-maps-api.html } } } if (document.all&&window.attachEvent) { // IE-Win window.attachEvent("onload", function () { init_wp_geo_map(); }); window.attachEvent("onunload", GUnload); } else if (window.addEventListener) { // Others window.addEventListener("load", function () { init_wp_geo_map(); }, false); window.addEventListener("unload", GUnload, false); } //]]>

kontakt

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko
Nám. A. H. Škultétyho 5
990 01 Veľký Krtíš
tel./fax:
riaditeľ, ekonomický úsek : +421 (0)47 48 31 746
odborní pracovníci : +421 (0)47 48 31 465
e-mail: hios@h-ios.sk

web: www.h-ios.sk


Mgr. Ivana Lešková
riditeľka
výtvarníctvo
e-mail: riaditel@h-ios.sk

Mgr. art. Ivan Vredík
metodik
foto, film, video, web
e-mail: vredik@h-ios.sk

Mgr. art. Cyril Páriš
metodik
umelecký prednes, divadlo
e-mail: paris.cyril@gmail.com

Eva Klimentová
metodička
úsek pre národnostné menšiny
e-mail: hios@h-ios.sk

Bc. Anna Brlošová
metodička
folklór, tradičná ľudová kultúra, hudobné žánre a moderný tanec
e-mail: hios.folklor@gmail.com

Eva Hellebrandtová
ekonómka
e-mail: ekonom@h-ios.sk

Daniela Suchánska
sekretariát, pokladňa
e-mail: hios@h-ios.sk

Milan Slávik
vodič, fotodokumentácia, civilná ochrana
e-mail: hios@h-ios.sk