V okrese Veľký Krtíš má umelecký prednes a rétorika svoje nezastupiteľné miesto na poli umeleckej tvorby už dlhé desaťročia. Neustály záujem o tento, v dnešnej dobe, už „netradičný“ interpretačný prejav je dôkazom kvalitnej a inovatívnej práce všetkých pedagogických pracovníkov a nadšencov pre slovo – veď práce slovo je tá najsilnejšia zbraň!

Naše interpretky a interpreti sa v rôznych kategóriách každoročne umiestňujú na popredných miestach v súťažných prehliadkach Hviezdoslavov Kubín, Timravina studnička, a.i.

Významnou úlohou metodickej činnosti na úseku umeleckého prednesu a rétoriky je predovšetkým podpora neprofesionálnej tvorby, osvety, kultúry a tvorivosti, realizácie postupových súťaží, kultúrno-spoločenských podujatí, vzdelávanie prostredníctvom workshopov, odborných seminárov a prezentácia  tvorby formou súťaží a prehliadok.

SÚŤAŽNÉ PREHLIADKY A FESTIVALY V OBLASTI UMELECKÉHO PREDNESU A RÉTORIKY:

Škultétyho zornička, Timravina studnička, Rozprávkové vretienko.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE AKTIVITY:

Sila slova, Prehovor a buď.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA:

Literárna jar (leto, jeseň), Z úcty k žene, Z úcty k starším.