Snažíme sa rozvíjať  estetické cítenie detí i dospelých, rozvíjať zručnosti a schopnosť tvoriť. Prácou s našimi remeselníkmi a s prírodnými materiálmi sa snažíme vytvoriť spojenie s históriou výroby vecí každodennej potreby. História nám totiž ukazuje, že naši predkovia vyrábali veci z dostupných materiálov, praktické, napriek tomu krásne.

PONÚKAME NASLEDOVNÉ:

kurz paličkovanej čipky, kurz výroby slamených košíkov, kurz výroby a úpravy krojových súčastí, kurz háčkovania a štrikovania…