Malí muzikanti

V dňoch 16. – 21. júla sa v Hrušove konali tvorivé dielne Malí muzikanti. Podujatia sa mohli zúčastniť deti a mládež, ktorí majú základy hry na hudobnom nástroji. Najhlavnejšou časťou bola hra na hudobnom nástroji, ktoré sa vyskytuje v inštrumenktálnych ľudových hudbách – husle, viola, kontrabas, cimbal a akordeón. Túto časť lektorsky viedli členovia ľudovej hudby Hrušovskí pajtáši, ktorí sú poslední živí „nositelia“ lokálneho štýlu tradičnej ľudovej hudby. Venovali sa jednotlivým súvislostiam a funkciám hry každého nástroja v kapele, čím rozvíjali muzikantskú zručnosť a tiež súhru celého hudobného zoskúpenia. Okrem pajtášov sa ako lektori zúčastnila aj ĽH Čardáš z Hrušova, pomocou ktorej mohli účastníci vidieť vplyv motívov z iných regiónov a ich dopad na miestny štýl hrania. Ďalšou časťou dielní bola hra na heligónke, ktorú viedol pán Ján Hajdúch z Hrušova. Pozvaná bola ja Ženská spevácka skupina, ktorá sa s deťmi upriamila na hrušovskú ľudovú pieseň. Súčasťou bola ja škola tanca, ktorá bola prístupná aj pre deti, ktoré sa nezúčastnili hudobných dielní. Ako sprievodný program mali účastníci výlet do Krupiny, kde pôsobí FS Hont. Jeho súčasťou je aj ľudová hudba, ktorá mohla našim účastníkom ukázať rôzne štýly hrania, ktoré sa nachádzajú v regióne. Lektori školy tanca, ktorí sú zároveň aj vedúcimi FS, vďaka tomu mohli lepšie priblížiť tance z iných obcí v Honte. Na záver tvorivých dielní sa v rámci podujatia „Deň role“ uskutočnilo záverečné vystúpenie projektu. Vystúpili hlavne malí muzikanti, ktorí sa počas predchádzajúcich aktivít mali možnosť spoločne zohrať a zosúladiť. Spoločne s nimi vystúpila aj ĽH Hrušovskí pajtáši. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia :)

Malí muzikanti

Program na júl/august

Na vlnách vlny

Pod takýmto  názvom sa uskutočnili v dňoch  15. do 16. júna 2018 vo Veľkom Krtíši dvojdňové tvorivé dielne. Zámerom bolo poukázať na textilnú techniku , ktorej základom je tradičný materiál – ovčia vlna. Tvorivých dielní sa zúčastnilo 11 záujemkýň  z Veľkého Krtíša, Lučenca, Zvolena, Žiaru nad Hronom, Banskej Bystrice a Žiliny, ktoré ako amatérky sa nejakým spôsobom zaoberajú výtvarným umením. Lektorkou tvorivých dielní bola výtvarníčka Mgr. Linda Kováčová. Bol pripravený veľmi zaujímavý program pre účastníčky tvorivých dielní. Po metodickej inštruktáži tvorili účastníčky textilnou technikou ArtText –umelecká tapiséria, z vlny pestrofarebné obrazy. Táto technika chytila všetky účastníčky za srdce. Od prekrásnych lúk s rozkvitnutými kvetmi až po abstrakcie  každá jedna za  krátky čas vytvorila dva obrazy a pripravila si ďalší návrh. Tvorivé a priateľské stretnutie nadmieru splnilo ich očakávania.

Podujatie z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia

Oznam

Dňa 22. júna 2018 (piatok)

pracovníci Hontiansko-ipeľského osvetového strediska Veľký Krtíš

budú mimo pracoviska z dôvodu

účasti na branno-športovom dni v Modrom Kameni

Program na mesiac jún

Pracovná ponuka

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši hľadá samostatného odborného pracovníka na úsek neprofesionálneho výtvarníctva, fotografie a filmu s nástupom od 1.9.2018.

Podmienkou je VŠ vzdelanie, vítaná je prax s umeleckým zameraním.

Uchádzač by mal ovládať informačné technológie a programy (Windows, Excel, strihový program na úpravu videa…, grafický program, prácu s webovou stránkou…) Podmienkou sú základné znalosti fotografickej a filmovej terminológie.

Nevyhnutné sú organizačno-manažérske schopnosti a komunikatívne zručnosti, tvorivosť a flexibilita.

Záujemcovia môžu poslať žiadosť a motivačný list najneskôr do konca júla 2018 na adresu:

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Nám.  A.H.Škultétyho 5

990 01 Veľký Krtíš

Program na máj

Škola tanca

H-IOS srdečne pozýva deti a mládež, ktoré navštevujú základné a stredné školy v okrese Veľký Krtíš, na tanečný Workshop Škola tanca. Workshop je zameraný na výučbu tanec vychádzajúceho zo súčasnej popovej a elektronickej hudby. Konať sa bude v priestoroch ZUŠ Veľký Krtíš, dňa 11. mája od 9.30 hod. Učiť budú lektori, ktorých poznáme z televíznych obrazoviek – Laco Cmorej a Simona Machovičová. Účastníci majú vstup zdarma. Viac info u Anny Brlošovej na hios.folklor@gmail.com alebo tel. čísle 0907 098 099. Hlavný partner podujatia je Fond na podporu umenia :)

Krajská tvorivá dielňa pre výtvarníkov, filmárov a fotografov

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš pripravuje v tomto roku pre neprofesionálnych výtvarníkov, fotografov a filmárov Krajskú tvorivú dielňu.

Jednotlivé sekcie budú lektorovať odborníci ako Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., Mgr. art  Ľubomír Viluda, ArtD., Mgr.art Ivana Kršiak a Kvetoslav Šakový.

Krajská tvorivá dielňa sa uskutoční v dňoch 1. – 3. júna 2018 vo Vinici (okres Veľký Krtíš). Program stretnutia bude ako vždy zaujímavý, jedinečný a tvorivý.

Záujemcovia o uvedené podujatie sa môžu kontaktovať na príslušné regionálne osvetové strediská v bansko-bystrickom kraji, z okresu Veľký Krtíš volajte Mgr. Ivane Leškovej na č.tel.: 047/ 483 17 46 alebo na č. mob.: 0907 886 673.

Podujatie z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia

Fotogaléria