Tradičný ornament po novom

Tradičný ornament bol hlavným motívom tvorivej dielne, ktorá sa konala vo Veľkom Krtíši v dňoch 16. – 18. júna 2017. So zámerom oživiť tradičný ornament prišlo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš. Jeho cieľom bolo poukázať na tradičný ornament ako bohatý zdroj inšpirácie aj v súčasnej textilnej tvorbe. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia.

Projektu sa zúčastnili výtvarníčky a čipkárky nielen z nášho okresu, ale aj zo Žiliny, Banskej Bystrice a Fiľakova. Pod odborným vedením lektorky v tvorivej atmosfére vznikli jedinečné tričká, tašky a šiltové čiapky ozvláštnené ornamentálnou maľbou.

Vytvorené textilné artefakty si môže verejnosť pozrieť počas festivalu tradičnej ľudovej kultúry Hontianska paráda v Hrušove v dňoch 18.- 19. augusta 2017.

Fotogaléria

Prehovor a buď

Tvorivé dielne pre deti a mládež zamerané na umelecký prednes.

27. 06. 2017 MSKS Veľký Krtíš

Prihláška-PREHOVOR A BUĎ

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Naši filmári bodovali na jubilejnom ročníku

Úspechy amatérskych filmárov z nášho okresu robia radosť a propagáciu nášmu regiónu už dlhšiu dobu.

Súťažná prehliadka amatérskeho filmu sa tento rok uskutočnila v Nitre v dňoch 9. – 11. júna. Tento rok si Cineama pripomína “jubilejné” 25. výročie, avšak súťaž amatérskych tvorcov existovala už dávnejšie pod inou organizačnou štruktúrou. Pravidelné prispievanie novými filmami a systematická práca našich autorov priniesli opäť plodné ovocie. Dvojdňový premietací maratón pozostával z 93 filmov a približne 600 minút amatérskych filmov. V tejto konkurencii dokázali naši filmári obstáť so cťou.

Fotogaléria

čítaj pokračovanie príspevku »

Žiaci spoznali festival HAH

Gymnázium A. H. Škultétyho Veľký Krtíš poskytuje svojím študentom široký rozhľad a orientáciu v regionálnom dianí. Počas maturitných dní bol žiakom odprezentovaný kultúrny program, vďaka ktorému spoznali históriu festivalu HAH – Hraný amatérsky humor. Festival bude mať tento rok už 27. ročník a počas svojej existencie sa postupne profiloval na dnešný multižánrový. Posledných niekoľko rokov prináša dobrú zábavu formou kabaretu, divadelných vystúpení, stand-up či hudobného programu. Pôvodne sa však jednalo o amatérsky filmový festival a práve vďaka archívu najlepších filmov mohli žiaci spoznať vývoj a smerovanie amatérskej tvorby po súčasnosť. Festivalové úspechy žnú prevažne autori s nášho regiónu, medzi najúspešnejšie filmy patria napríklad paródie “Mrázik” od kolektívu Ozarea, “Jaaaj” od OA Kamera Tím M. Kameň, či  Ahoj z Urtica filmu Žihľava. Program sa stretol s veľkým úspechom a preto je možné očakávať zvýšenú účasť mladej generácie. Festival HAH sa uskutoční v dňoch 28. – 30. júl 2017. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Deti tvorili na Koprovnici

Tvorivosť a kreativita sú vlastností, ktoré rozvíjajú človeka a obohacujú jeho aktívny život. Ich rozvoj je preto dobré podporovať hlavne v detskom veku. Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko zorganizovalo v rekreačnej oblasti Koprovnica tvorivú dielňu “Ide to aj takto” v dňoch 19. – 21. máj. Bola určená deťom a mladistvým do 18. rokov. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Fotogaléria

čítaj pokračovanie príspevku »

Program na mesiac jún

Amatérske filmy putovali okresom

Amatérsky film má v našom okrese bohaté zastúpenie aj svoju tradíciu, je dobré šíriť rozmanitú tvorbu medzi bežných ľudí. Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko organizovalo cyklus premietania amatérskych filmov pod názvom Kočovné kino. Bol určený obciam okresu V. Krtíš.

Premietalo sa predovšetkým v obciach, ktoré majú prepojenie s amatérskym filmom. V niektorých sa kedysi natáčali filmové scény, z iných obcí pochádzajú herci, atď.  Podujatie malo pripomenúť pamätníkom chvíle spoločného natáčania a potomkom ukázať zachytenú podobu ich predkov. Do cyklu sa zapojili obce: Dolné Strháre, Horné Strháre, Sucháň, Senné a Veľké Zlievce.

Fotoalbum

čítaj pokračovanie príspevku »

Rovnováha bytia v Krtíši

Príjemné podujatie pre záujemcov o práce na sebe samých pripravilo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko. Transformačný seminár Rovnováha bytia organizovalo viedol skúsený lektor Marek Benko z Nitry. Tucet účastníkov malo možnosť zažiť zaujímavý program plný rôznych techník a postupov na ceste za vlastným šťastím. Workshop sa uskutočnil 8. apríla v priestoroch Hontiansko-novohradkej knižnice.

čítaj pokračovanie príspevku »

Detský folklórny festival

Dňa 28. apríla sa konala v Kokave nad Rimavicou krajská postupová prehliadka, kde predviedli svoje javiskové výstupy víťazi jednotlivých kategórií z okresných a regionálnych kôl, ktorých usporiadateľmi boli regionálne osvetové strediská BBSK. Na objektívne hodnotenie bola prizvaná odborná porota, Pri jej zostavovaní organizátori súťaže zohľadňovali a uprednostňovali predovšetkým odbornosť, objektívnosť a korektnosť každého člena poroty. Tá zaradila všetkých účinkujúcich do zlatého alebo strieborného pásma, pričom 3 kolektívy postúpili na celoštátnu súťaž.
Priamy postup získal DFS Zornička zo Zvolena. Návrhy na postup získali DFS Malá Rakonca z Fiľakova a DFS Hájik z Rimavskej Soboty. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia

Fotogaléria

Na HAHu bude opäť sranda

Filmový festival HAH (Hraný amatérsky humor) láka autorov humorných a vtipných filmov. Každoročne predstavuje najnovšiu tvorbu filmárov zo Slovenska a Čiech. O víťazoch Bronzovej, Striebornej a Zlatej rúry rozhodujú svojím hlasom diváci. Premietanie býva (v prípade priaznivého počasia) pod holým nebom priamo na kúpalisku v Dolnej Strehovej. Okrem filmovej súťaže sa autori môžu tešiť na bohatý sprievodný program ako natáčanie spoločného humorného filmu, vystúpenie kabaretu, hudobných skupín či stand-up. Radi Vás privítame na 27. ročníku festivalu HAH, ktorý sa koná 28. – 30. júla a uzávierka filmov je 30. jún. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Propozície HAH 2017

HAH 2017 prihlaska filmu a ubytovania