Program na mesiac jún

Amatérske filmy putovali okresom

Amatérsky film má v našom okrese bohaté zastúpenie aj svoju tradíciu, je dobré šíriť rozmanitú tvorbu medzi bežných ľudí. Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko organizovalo cyklus premietania amatérskych filmov pod názvom Kočovné kino. Bol určený obciam okresu V. Krtíš.

Premietalo sa predovšetkým v obciach, ktoré majú prepojenie s amatérskym filmom. V niektorých sa kedysi natáčali filmové scény, z iných obcí pochádzajú herci, atď.  Podujatie malo pripomenúť pamätníkom chvíle spoločného natáčania a potomkom ukázať zachytenú podobu ich predkov. Do cyklu sa zapojili obce: Dolné Strháre, Horné Strháre, Sucháň, Senné a Veľké Zlievce.

Fotoalbum

čítaj pokračovanie príspevku »

Rovnováha bytia v Krtíši

Príjemné podujatie pre záujemcov o práce na sebe samých pripravilo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko. Transformačný seminár Rovnováha bytia organizovalo viedol skúsený lektor Marek Benko z Nitry. Tucet účastníkov malo možnosť zažiť zaujímavý program plný rôznych techník a postupov na ceste za vlastným šťastím. Workshop sa uskutočnil 8. apríla v priestoroch Hontiansko-novohradkej knižnice.

čítaj pokračovanie príspevku »

Detský folklórny festival

Dňa 28. apríla sa konala v Kokave nad Rimavicou krajská postupová prehliadka, kde predviedli svoje javiskové výstupy víťazi jednotlivých kategórií z okresných a regionálnych kôl, ktorých usporiadateľmi boli regionálne osvetové strediská BBSK. Na objektívne hodnotenie bola prizvaná odborná porota, Pri jej zostavovaní organizátori súťaže zohľadňovali a uprednostňovali predovšetkým odbornosť, objektívnosť a korektnosť každého člena poroty. Tá zaradila všetkých účinkujúcich do zlatého alebo strieborného pásma, pričom 3 kolektívy postúpili na celoštátnu súťaž.
Priamy postup získal DFS Zornička zo Zvolena. Návrhy na postup získali DFS Malá Rakonca z Fiľakova a DFS Hájik z Rimavskej Soboty. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia

Fotogaléria

Na HAHu bude opäť sranda

Filmový festival HAH (Hraný amatérsky humor) láka autorov humorných a vtipných filmov. Každoročne predstavuje najnovšiu tvorbu filmárov zo Slovenska a Čiech. O víťazoch Bronzovej, Striebornej a Zlatej rúry rozhodujú svojím hlasom diváci. Premietanie býva (v prípade priaznivého počasia) pod holým nebom priamo na kúpalisku v Dolnej Strehovej. Okrem filmovej súťaže sa autori môžu tešiť na bohatý sprievodný program ako natáčanie spoločného humorného filmu, vystúpenie kabaretu, hudobných skupín či stand-up. Radi Vás privítame na 27. ročníku festivalu HAH, ktorý sa koná 28. – 30. júla a uzávierka filmov je 30. jún. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Propozície HAH 2017

HAH 2017 prihlaska filmu a ubytovania

Program na mesiac máj

Žiaci hovorili o kyberšikane

Kyberšikana je novodobý fenomén, ktorý spája šikanovanie s prostredím internetu. Komunikácia na diaľku s kýmkoľvek poskytuje neskutočné výhody, avšak anonymita, ktorá sprevádza túto formu priniesla nové riziká. Najzraniteľnejšou skupinou sú práve deti, pretože oni trávia množstvo času písaním si cez rôzne internetové služby. Kyberšikana sa odlišuje od obyčajnej šikany tým, že viac útočí na psychiku. Podľa štatistík až 50 % mladých ľudí do 16 rokov sa s kyberšikanou stretlo.

Fotogaléria

čítaj pokračovanie príspevku »

Škultétyho zornička

Kočovné kino – Senné

Prihláste sa na tvorivý workshop!

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš pripravilo pre záujemcov do 18 rokov tvorivú dielňu zameranú na tvorbu animovaných snímkov pomocou tabletov.

Workshop sa koná v krásnom prostredí Koprovnice od 19. – 21. mája 2017

Prihlásiť sa môžte pomocou Záväznej prihlášky. do 10. mája.

Hlavný partner podujatia je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.