Divadelné révy 2018

Výtvarné spektrum 2018

je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou  postupovou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Slovenskej republike.

Súťaž podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru.

Krajského kola tejto súťaže za okres Veľký Krtíš sa úspešne zúčastnili traja výtvarníci: Mgr. Linda Kováčová (arttex), PaedDr. Beata Kobličeková  (maľba) a Mgr. Martin Sitár (kolorovaná kresba).

Ich výtvarné diela spolu s ďalšími vystavujúcimi autormi  máte možnosť vidieť vo výstavných priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici, v dňoch: 20.3. – 20.4. 2018

Výsledky RP Cineama 2018

Amatérski filmári z okresov Zvolen, Detva, Krupina a Veľký Krtíš sa stretli a predstavili najnovšiu tvorbu. Regionálna súťažná prehliadka “Cineama 2018″ sa konala v sobotu 10. marca v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Na prvej súťaži pre filmárov premiérujú svoje najnovšie diela. Hlavným organizátorom bolo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš. Prihlásených bolo 25 filmov, z čoho až 10 filmov od autorov z nášho okresu. Potešiteľnou skutočnosťou je účasť autorov vo všetkých vekových kategóriách. V skupine A – autori do 16 rokov sa predstavilo 8 filmov. Zastúpené boli aj filmy zhotovené počas workshopu “Ide to aj takto” v Koprovnici v máji v roku 2017.V skupine B – autori od 17 do 21 rokov sme videli dva filmy od Žofie Ščurokovej z V. Krtíša a V skupine C – autori nad 21 rokov nás reprezentovali: Jaroslav Hanko z Modrého Kameňa, Norbert Erdélyi z Veľkého Krtíša, spoločný film účastníkov festivalu HAH Dolná Strehová 2017 a tradične aj filmový klub Urtica zo Žihľavy.

Výsledky KP Cineama Veľký Krtíš

Fotogaléria

čítaj pokračovanie príspevku »

Program marec

Program na mesiac február

Tradičná kultúra v Hrušove

Obec Hrušov sa za chvíľu bude môcť pochváliť ďalším dielom, ktoré prispieva k zachovaniu tradičnej ľudovej kultúry v obci. Ľudová hudba Hrušovskí pajtáši nahrávajú svoj prvý vlastný album pod názvom Tatam Pajtáš, tatam… Pôjde o zbierku hrušovských ľudových piesní v autentickom podaní. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia; ďalej OC Juh Topoľčany, Jednota COOP Krupina, RD Cerovan a i. Viac informácií nájdete na stránke http://www.hrusovskipajtasi.sk/nahravanie-cd-tatam-pajtas-tatam/

Program na január 2018

Program na december

Spievanky pod pohanským vrchom

Dňa 28. októbra 2017 sa v priestoroch kultúrneho domu v Stredných Plachtinciach konal 23. ročník podujatia Spievanky pod Pohanským vrchom. V programe, ktorý sa niesol v téme “Od Troch kráľov do fašiangov sme mohli vidieť folklórne kolektívy z Hrušova, z Plachtiniec a Príbeliec, z Dačovho Lomu, Pukanca, Senohradu a z Veľkého Krtíša. Okrem nich sme na pódiu mohli vidieť aj redaktorku rádia Lumen a Regina – Máriu Trubínyovú. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa ďalšie stretnutie :) Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia ;)

Spievanky pod pohanským vrchom

Srdečne Vás pozývame na 22. ročník podujatia Spievanky pod Pohanským vrchom, ktoré sa uskutoční 28. októbra v priestoroch kultúrneho domu v obci Stredné Plachtince. Predstavia sa Vám folklórne kolektívy z Dačovho Lomu, Hrušova, Pukanca, Veľkého Krtíša, Senohradu, Plachtiniec a Príbeliec. Hlavný partner podujatia je Fond na podporu umenia. Tešíme sa Vašu účasť  :)