Category Archives: oznamy

FOTOZRAZ 2020

V septembri sme zorganizovali v obci Dolné Strháre workshop pre fotografov zameraný na tradičnú ľudovú architektúru, vidiecku krajinu a miznúci svet predkov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ukážka z podujatia Hontiansky keľavník

Výchovno-vzdelávacie podujatie HONTIANSKY KEĽAVNÍK sme mali pred rokom naplánované v úplne inom šate. Týždenné pobyty museli nahradiť jednodenné výlety, avšak jadro a hlavná myšlienka ostala nezmenená. Krásne prostredie, množstvo informácií z oblasti tradičnej ľudovej kultúry Hrušova, praktické ukážky, tradičná gastronómia a mnoho iného si nakoniec vychutnali deti zo základnej školy vo Veľkom Krtíši a my… Read More »

Hontianska čipka

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši zorganizovalo tvorivé dielne zamerané na praktickú prezentáciu techniky paličkovanej čipky (hontianska čipka, moderná paličkovaná čipka). Tvorivé dielne sa konali 21.2.2020 v ZŠ Modrý Kameň, 28.-29.9.2020 v ZŠ A. H. Škultétyho Veľký Krtíš.  Zámerom aktivity bolo upriamiť pozornosť na hontiansku čipku ako špecifický prvok kultúry Hontu a významnú súčasť kultúrneho dedičstva. Deti… Read More »

Prehovor a buď

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši usporiadalo pre žiakov a učiteľov slovenského jazyka a literatúry tvorivé dielne PREHOVOR A BUĎ, ktoré boli zamerané na umelecký prednes. Podujatie bolo dvojdňové. Už 14.9.2020 sa naši nadaní recitátori a ich pedagogičky mohli presvedčiť o tom, že umelecký prednes a jeho tvorba má mnoho podôb. Dňa 18.9.2020 sa konalo druhé stretnutie milovníkov slova a som veľmi… Read More »

INŠPIRATÍVNY SEMINÁR PRE HONŤANOV

Situácia regiónu Hont je v rôznych oblastiach výrazne ovplyvnená svojou nevýhodnou geografickou a tým i ekonomicko- sociálnou polohou. Rozdeľuje sa do siedmych okresov a dvoch samosprávnych krajov, čím sa oslabuje lokálpatriotizmus a vzájomná spolupráca medzi ľuďmi vo vybranom regióne. Okrem toho vplyvom dnešnej doby a nastoleného systému, kde sa mladí ľudia musia sťahovať za prácou, dochádza k degradácii pôvodnej kultúry… Read More »

FOTOZRAZ

Digitálne za autentickou krásou zanikajúceho http://www.h-ios.sk/wp-content/fotozraz-tmava-verzia.png