Author Archives: admin

Fašiangové melódie z Príbeliec

“To gajdoško to to to,nerobiv si cez ľeto, aľe buďeš na zimu, miluvaťi gajďinú. A tá naša gazďiná, papierovie čižmi má, ket sa do ňich obúva, bruško sa jej nadúva. A tá naša gazďiná, páľenô sa napila, ket rezance varila, na vareci vši bila.” Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku boli v roku 2015 zapísané… Read More »

Fašiangy v Príbelciach

“Fašange, fašange, fašangovie časi, eni pijú druhí jeďia za stolom klbási. Ket sa oni napijú, majú vôľu v tanci, tatam tajdu ďe tancujú nevesti s mládencí.” Pred rokom sme mali v tomto období za sebou úspešný prvý ročník medzinárodného gajdošského festivalu v Príbelciach. FSk Bažalička obnovila fašiangovú pochôdzku v Príbelciach a Plachtinciach v roku 1999.… Read More »

AMFO 2021

Výzva fotografom okresu Veľký Krtíš:Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko organizuje okresné kolo celoslovenskej postupovej súťaže AMFO (AMatérska FOtografia), ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum (NOC, www.nocka.sk). Prihlásiť sa môžu všetci neprofesionálni fotografi okresu spĺňajúci kritéria vyhlasovateľa (viď. nižšie propozície). Prihlasuje sa online na stránke NOC, návod nájdete v priloženom videu. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebehne okresné kolo… Read More »

Výtvarný salón 2021

Výzva neprofesionálnym výtvarníkom okresu Veľký Krtíš:Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko organizuje aj v tomto roku okresné kolo celoslovenskej postupovej súťaže Výtvarné spektrum (hlavný organizátor Národné osvetové centrum – NOC, www.nocka.sk) pod názvom Výtvarný salón. Prihlásiť sa môžu všetci neprofesionálni výtvarníci okresu spĺňajúci kritériá propozícií súťaže (viď nižšie). Prihlásené práce je potrebné priniesť, za dodržania aktuálnych protiepidemiologických opatrení,… Read More »

Z osvetovej knižnice I.

Prinášame vám “chuťovky” z osvetovej knižnice… Časť PRVÁ… koláž E.A.Poe, Ch. Bukowski a A. Ginsbergl.

Ďalší rok za nami…

Rok 2020… Náš osvetársky rok 2020… Ak chceme hľadať pozitíva, sme bohatší o nové skúsenosti. Naučili sme sa pracovať aj v dobe, kedy naplánované sa stalo z jedného dňa na druhý neuskutočniteľným. Napriek všetkému sme však toho stihli mnoho.