Dňa 28. apríla sa konala v Kokave nad Rimavicou krajská postupová prehliadka, kde predviedli svoje javiskové výstupy víťazi jednotlivých kategórií z okresných a regionálnych kôl, ktorých usporiadateľmi boli regionálne osvetové strediská BBSK. Na objektívne hodnotenie bola prizvaná odborná porota, Pri jej zostavovaní organizátori súťaže zohľadňovali a uprednostňovali predovšetkým odbornosť, objektívnosť a korektnosť každého člena poroty. Tá zaradila všetkých účinkujúcich do zlatého alebo strieborného pásma, pričom 3 kolektívy postúpili na celoštátnu súťaž.
Priamy postup získal DFS Zornička zo Zvolena. Návrhy na postup získali DFS Malá Rakonca z Fiľakova a DFS Hájik z Rimavskej Soboty. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia

Fotogaléria