Amatérsky film má v našom okrese bohaté zastúpenie aj svoju tradíciu, je dobré šíriť rozmanitú tvorbu medzi bežných ľudí. Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko organizovalo cyklus premietania amatérskych filmov pod názvom Kočovné kino. Bol určený obciam okresu V. Krtíš.

Premietalo sa predovšetkým v obciach, ktoré majú prepojenie s amatérskym filmom. V niektorých sa kedysi natáčali filmové scény, z iných obcí pochádzajú herci, atď.  Podujatie malo pripomenúť pamätníkom chvíle spoločného natáčania a potomkom ukázať zachytenú podobu ich predkov. Do cyklu sa zapojili obce: Dolné Strháre, Horné Strháre, Sucháň, Senné a Veľké Zlievce.

Fotoalbum

Projekciu tvoril prierez filmografie amatérskeho klubu Urtica film. Komédie, paródie, ale aj dokumenty či minútové filmy. V každom z nich je pečať doby, mnohé miesta na ktorých sa natáčalo neexistujú. V každej obci bol zoznam premietaných filmov iný, najčastejšie mohli diváci vidieť hrané filmy Súperi (1990), Western Werbung (1993), Winetou (2000), Sedem statočných (2001), či najnovšie filmy Kinorama (2015) a Revenant 2 (2016).

Smutné je zistenie, že ľudia čoraz menej navštevujú kultúrne podujatia. Dávajú prednosť pohodlnému prepínaniu bezobsažných programov pred návštevou kina, či divadla aj keď je vstupné zdarma. Jan Werich je autorom výroku: „Ja myslím, že civilizácia nie je dobrá, keď je bez kultúry. Človek potrebuje k šťastiu a spokojnosti nielen pohodlie telesné, ale i duševné. Kultúra a civilizácie musí ísť ruka v ruke.“ Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným divákom aj starostom obcí.

Leave a Comment