Kračún na Honte

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci so SNM – múzeum bábkarskych kultúr a hračiek Vás srdečne pozývajú 10. decembra od 15.00hod na hrad Modrý Kameň, kde cez scénické programy dedinských folklórnych skupín oživí zvyky a obyčaje viažúce sa na zimné obdobie. Priblížia Vám obyčaje od Stridžích dní do Troch kráľov, ktoré sa zachovali…

Zobraziť viac

Pochabie pesne

Dňa 5. novembra 2016 sa v kultúrnom dome v Stredných Plachtinciach konalo podujatie “Pochabie pesňe.” Podujatie malo dve časti, tou prvou bola tvorivá dielňa na tému žartovných piesní. S danou problematikou nás oboznámili odborní lektori PhDr. Andrea Jágerová zo Zvolena a Juraj Matiaš z Plachtiniec. Druhou časťou bol záverečný program folklórnych kolektívov, 21. ročník Spievaniek…

Zobraziť viac