Monthly Archives: December 2016

Kračún na Honte

V spolupáci SNM – múzeum bábkarskych kultúr a hračiek Modrý Kameň, sme dňa 10. decembra 2016 usporiadali predvianočné podujatie Kračún na Honte. Mohli sme v ňom vidieť  chrámový spevácky zbor Campana a detský spevácky zbor Campanella z Brezničky, živý Betlehem v podaní Hradného ochotníckeho divadla, Mikuláša, čerta s anjelom, ľadovú kráľovnú a na nádvorí nám… Read More »