V spolupáci SNM – múzeum bábkarskych kultúr a hračiek Modrý Kameň, sme dňa 10. decembra 2016 usporiadali predvianočné podujatie Kračún na Honte. Mohli sme v ňom vidieť  chrámový spevácky zbor Campana a detský spevácky zbor Campanella z Brezničky, živý Betlehem v podaní Hradného ochotníckeho divadla, Mikuláša, čerta s anjelom, ľadovú kráľovnú a na nádvorí nám vianočnú atmosféru priblížili vianočné trhy, ktoré ponúkali vianočné ozdoby a dobroty. Hlavnou časťou podujatia bolo folklórne pásmo, ktorému autor bol milovník a odborník na folklór Juraj Matiaš z Plachtiniec. Účinkovali v ňom – FSk Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec, Andrej babiar z Príbeliec, ŽSS a Dominik Drozdík z Hrušova, FSk z dačovho Lomu, ThMgr. Ján Ďurov, ĽH Dežka Oláha a slovne doprevádzali Kmotrovci Juraj matiaš a Mária Kropáčová z FSk Bažalička. Prostredníctvom scénického programu boli uvedené zvyky viažúce sa na zimné obdobie. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia.

Fotogaléria