Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci so SNM – múzeum bábkarskych kultúr a hračiek Vás srdečne pozývajú 10. decembra od 15.00hod na hrad Modrý Kameň, kde cez scénické programy dedinských folklórnych skupín oživí zvyky a obyčaje viažúce sa na zimné obdobie. Priblížia Vám obyčaje od Stridžích dní do Troch kráľov, ktoré sa zachovali v obciach Príbelce, Plachtince, Hrušov, Sebechleby a Dačov Lom. Koloryt podujatia na nádvorí hradu bude dotvárať živý Betlehem, Mikuláš s čertom a anjelom, vianočné trhy a v interiéri hradu vystúpenie chrámového zboru Campanella.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Tešíme sa na Vašu účasť! 🙂