Dňa 5. novembra 2016 sa v kultúrnom dome v Stredných Plachtinciach konalo podujatie “Pochabie pesňe.” Podujatie malo dve časti, tou prvou bola tvorivá dielňa na tému žartovných piesní. S danou problematikou nás oboznámili odborní lektori PhDr. Andrea Jágerová zo Zvolena a Juraj Matiaš z Plachtiniec.

Druhou časťou bol záverečný program folklórnych kolektívov, 21. ročník Spievaniek pod Pohanským vrchom. Účinkovali v ňom Folklórna skupina Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec, Folklórna skupina Geľovianka zo Sebechlieb, Ženská spevácka skupina Marína zo Zvolena a Folklórny súbor Karpona z Krupiny. Mali sme možnosť vypočuť si piesne a zvyky z Hontu, Podpoľania, Tekova a z východného Slovenska. Celým vystúpením nás sprevádzali Kmotrovci Juraj Matiaš a Mária Kropáčová z FSk Bažalička. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia.

Fotogaléria