Monthly Archives: Apríl 2016

V rytme tanca

Dňa 11. apríla 2016 sa v kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši stretol veľký počet tanečníkov. Stretol sa tu veľký počet ambicióznych mladých ľudí a detí, na ktorých bolo badať predovšetkým odhodlanie. Okresná súťažná prehliadka moderného a módneho tanca je už 16. rok známa pod názvom – V rytme tanca /o putovný pohár primátora mesta Veľký Krtíš/. Deti sa na… Read More »

Súťaž filmových amatérov

12. marca 2016 sa v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice V. Krtíš uskutočnila súťaž pre filmových amatérov Cineama 2016. Bola určená pre autorov z okresov Zvolen, Poltár, Lučenec, Detva a Veľký Krtíš. Spomedzi 20 prihlásených filmov od 11 autorov a 4 autorských kolektívov boli tri kolektívy a jeden jednotlivec z nášho okresu. Porota v zložení  Mgr. art. Ján Adamove, ArtD., Mgr. art. Ján… Read More »