12. marca 2016 sa v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice V. Krtíš uskutočnila súťaž pre filmových amatérov Cineama 2016. Bola určená pre autorov z okresov Zvolen, Poltár, Lučenec, Detva a Veľký Krtíš. Spomedzi 20 prihlásených filmov od 11 autorov a 4 autorských kolektívov boli tri kolektívy a jeden jednotlivec z nášho okresu. Porota v zložení  Mgr. art. Ján Adamove, ArtD., Mgr. art. Ján Čorba a Štefan Kamenský rozhodovala o postupujúcich na krajskú súťaž v Žiari nad Hronom. Podujatie otvorila riaditeľka Hontiansko-ipeľského osvetového strediska Mgr. Ivana Lešková a sprievodné slovo bolo v réžii Mgr. art. Cyrila Páriša.

Výsledková listina

Fotogaléria

Z našich autorov sa predstavili deti z filmového workshopu Deti v obraze, ktoré v Koprovnici zorganizovalo Honiansko-ipeľské osvetové stredisko v roku 2015, účastníci festivalu HAH, ako aj Dominik GyÖrgy a filmový klub Urtica film zo Žihľavy. Porota zhodnotila stúpajúcu kvalitu filmov a rozhodla o postupujúcich na krajskú súťaž:

Leave a Comment