Monthly Archives: Október 2010

Literárna jeseň 2010

V spolupráci s Mestom Veľký Krtíš, Klubom dôchodcov na Venevskej ulici, Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši a Maticou slovenskou organizujeme dňa 16. novembra 2010 o 14.30 hod. – Literárnu jeseň 2010. Akcia sa bude konať v Klube dôchodcov na Venevskej ulici. plagát – Literárna jeseň 2010 Vyhodnotenie