Monthly Archives: November 2010

Tvorivá dielňa – Nositelia tradícií

BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s regionálnymi osvetovými strediskami BBSK a obcou Stredné Plachtince organizuje v dňoch 4. – 5. decembra 2010 tvorivú dielňu – Nositelia tradícií pre vedúcich folklórnych skupín BBSK. Tvorivá dielňa sa uskutoční v reštaurácii Nimród vo Vinici /okres Veľký Krtíš/ a v KD v Stredných Plachtinciach. Fotky