Monthly Archives: September 2010

Vyhodnotenie súťaže Vtáčik-letáčik /celoslovenská súťaž paličkovanej čipky/

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš vyhlásilo túto súťaž pri príležitosti 7. ročníka Festivalu ČIPKA V HONTE. Festival sa uskutočnil 3. júla 2010 v obci Lackov a kolekcia obrázkov bola súčasťou výstavy tradičnej hontianskej čipky. Do súťaže sa zapojili Kluby paličkovanej čipky Okolok, Babka a Priadky z Bratislavy, KPČ Žilina, Banská Bystrica, Veľký Krtíš a čipkárky z Bardejova, Bzovíka, Serede a Šenkvíc. Spolu bolo… Read More »

35 rokov založenia FK Urtica zo Žihľavy

Filmový klub Urtica zo Žihľavy jubiluje 11. septembra  2010 sa stretla väčšina členov FK a priaznivcov amatérskeho filmu v kultúrnom dome Pôtor, aby si zaspomínali… 35 rokov nepretržitej tvorivej činnosti  – hrané, dokumentárne a reportážne filmy Ocenenia FK na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach a festivaloch Slávnostný večer Urtici spestrili Túlaví vlci z Banskej Bystrice viď foto

Základný kurz paličkovanej čipky

Do pozornosti šikovných dievčat a žien alebo pre šikulky! Chcete si sami vyrobiť originálne darčeky pre svojich priateľov a blízkych? Obrázky z paličkovanej čipky určite splnia vaše očakávania. Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši plánuje  na jeseň tohto roku  (október – november, cca 3-4 soboty) uskutočniť  základný kurz paličkovanej čipky. Jeho účastníčky  sa tu naučia základné väzby paličkovania… Read More »

Chrámová pieseň 2010

V spolupráci s Rímsko-katolíckym farským úradom v Modrom Kameni organizujeme dňa 6. novembra 2010 Krajskú prehliadku speváckych zborov a cirkevných spevokolov – Chrámová pieseň 2010. Prehliadka sa uskutoční v Rímsko-katolíckom kostole sv. Antona v Modrom Kameni o 13,00 hod. Propozície, prihláška a prezenčná listina Vyhodnotenie Fotky