• Filmový klub Urtica zo Žihľavy jubiluje
  • 11. septembra  2010 sa stretla väčšina členov FK a priaznivcov amatérskeho filmu v kultúrnom dome Pôtor, aby si zaspomínali…
  • 35 rokov nepretržitej tvorivej činnosti  – hrané, dokumentárne a reportážne filmy
  • Ocenenia FK na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach a festivaloch
  • Slávnostný večer Urtici spestrili Túlaví vlci z Banskej Bystrice

viď foto