Dňa 8. apríla 2009 v Spojenej škole v Modrom Kameni, BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš v spolupráci s BBSK – Hontiansko-novohradskou knižnicou A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši, Okresnou radou Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši, Spojenou školou v Modrom Kameni a Spoločnosťou A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši, organizovali okresnú prehliadku v detskom umeleckom prednese poézie a prózy, 18. ročník ŠKULTÉTYHO ZORNIČKY.

Súťaži predchádzali školské kolá s postupom víťazov do okresného kola. Do súťaže sa zapojilo 12 škôl. V prednese poézie súťažilo 22 recitátorov v próze 23 recitátorov.

Ich výkony sledovala a odborne hodnotila porota v zložení:

Pre poéziu: – Mgr. Silvia Havelková, pedagóg, ART Gymnázium Banská Bystrica

– Mgr. Kamila Turoňová, pedagóg, Spojená škola, Modrý Kameň

– Mgr. Danica Schmidová, pedagóg, ZŠ Veľký Krtíš

Pre prózu: – – Mgr. Eva Greisingerová, riaditeľka  CVČ  Rimavská Sobota

– Bc. Jana Strašková, riaditeľka HNK A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš

– Mgr. Miroslava Bobíková, pedagóg, Spojená škola Modrý Kameň

Víťazi v prednese poézie:

1.kat.- 1. Kristína Tomová – ZŠ s MŠ Čebovce

2. Katarína Čampová – ZŠ s MŠ Bušince

3. Diana Hajdúchová – ZŠ s MŠ Hrušov

2.kat.- 1. Adam Marenišťák – ZUŠ Modrý Kameň

2. Klaudia Hajdúchová – ZŠ s MŠ Hrušov

3. Andrea Čampová – ZŠ s MŠ

3.kat.- 1. Prvé miesto – neudelené

2. Soňa Tóthová Martina – ZUŠ Modrý Kameň

3. Martina Kováčová – ZŠ s MŠ Hrušov

4.kat.- 1. Prvé miesto – neudelené

2. Lenka Beňová – Gymnázium Veľký Krtíš

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Víťazi v prednese prózy:

1.kat.- 1. Lucia Václavíková – ZŠ s MŠ Bušince

2. Kristína Štofová – ZUŠ Modrý Kameň

3. Erik Vanko – ZŠ s MŠ Čebovce

2.kat.- 1. Adriana Valachová – ZŠ s MŠ Hrušov

2. Róbert Bartko – ZŠ s MŠ Dolná Strehová

3. Erika Kunková – ZŠ Veľký Krtíš

3.kat.- 1. Matej Laššan – ZŠ s MŠ Modrý Kameň

2. Michaela Kováčová – ZUŠ Modrý Kameň

3. Alexandra Jombíková – ZŠ s MŠ Hrušov

4.kat.- 1. Marek Matušov – ZŠ s MŠ Hrušov

Odborná porota konštatovala, že úroveň súťaže bola dobrá a prednesy jednotlivých kategórií vyrovnané. Súťažiacim boli odovzdané diplomy a knižné ceny.

One Thought to “Škultétyho Zornička”

  1. Marek Matušov

    Rád by som poznamel, že som súťažil a reprezentoval Gymnázium A.H. Škultétyho vo V. Krtíši

Leave a Comment