Monthly Archives: Máj 2009

Detský folklórny festival 2009

Súťažná prehliadka choreografií detských folklórnych súborov Banskobystrického kraja. Podujatie zorganizovalo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš, Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradské osvetové stredisko Lučenec a Obec Kokava nad Rimavicou. Festival sa konal s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Sponzorom boli Obec Príbelce a Agrodružstvo Príbelce. Termín: 7. máj 2009 Miesto konania: Kokava nad Rimavicou pozri fotky

Krajská prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2009

Krajská prehliadka sa uskutočnila dňa 18. apríla 2009 v Žiari nad Hronom. Súťažnú projekciu tvorilo 25 filmov od 20 autorov z Banskobystrického kraja a hodnotila ju odborná porota v zložení: Mgr. art Ladislav Bariak, režisér a dramaturg STV Bratislava, Mgr. art Roman Varga, pedagóg Akadémie umení Banská Bystrica a Bc. Martin Károly, bakalár filmového a televízneho umenia. Okres Veľký Krtíš na tomto… Read More »