Krajská prehliadka sa uskutočnila dňa 18. apríla 2009 v Žiari nad Hronom. Súťažnú projekciu tvorilo 25 filmov od 20 autorov z Banskobystrického kraja a hodnotila ju odborná porota v zložení: Mgr. art Ladislav Bariak, režisér a dramaturg STV Bratislava, Mgr. art Roman Varga, pedagóg Akadémie umení Banská Bystrica a Bc. Martin Károly, bakalár filmového a televízneho umenia. Okres Veľký Krtíš na tomto fóre zastupovalo 8 filmových ukážok. Najpočetnejšiu kategóriu tvorili dokumentárne filmy a reportáže, v menšom počte boli zastúpené experimentálne a hrané filmy. Konkurencia bola značná, ale naši filmoví amatéri si obhájili svoje kvality, o čo svedčia aj výsledky súťaže. Ocenených bolo spolu 14 filmov, z toho 5 filmov boli diela našich autorov, ktoré postupujú do celoštátnej súťaže.


  • “Desperádo 3 – Zabijak zo Samrway“, autori: Ing. Ivan Vredík a Štefan Plevo, FK Urtica Žihľava (2. miesto, skupina A – amatéri, kategória hraný film)
  • · „Krajina za severným vetrom“, autori: Stanislava Bariaková a Juraj Jedinák, Bratislava (1. miesto, skupina A, kategória reportáž) Autorka je rodáčka z Modrého Kameňa.
  • · „V zajatí času“, autor: Ivan Vredík ml., Žihľava (1. miesto, skupina D- študenti vysokých filmových škôl, kategória dokument)
  • · „U Ondra“, autor: Ivan Vredík ml., Žihľava (2. Miesto, skupina D, kategória dokument)
  • · „Čiara“, autor: Erik Boroš, Veľký Krtíš (3. miesto, skupina D, kategória experiment)

Okrem ocenených filmov čestné uznanie bez nároku na postup do ďalšieho kola súťaže získal experimentálny film „Ovad“ od Róberta Tótha z Veľkého Krtíša.