Monthly Archives: Jún 2009

Škultétyho Zornička

Dňa 8. apríla 2009 v Spojenej škole v Modrom Kameni, BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš v spolupráci s BBSK – Hontiansko-novohradskou knižnicou A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši, Okresnou radou Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši, Spojenou školou v Modrom Kameni a Spoločnosťou A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši, organizovali okresnú prehliadku v detskom umeleckom prednese poézie a… Read More »

Okresná prehliadka V RYTME TANCA

29. apríla 2009 sa v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši uskutočnil 9. ročník okresnej prehliadky detského nefolklórneho tanca – V RYTME TANCA – o putovný pohár primátora mesta Veľký Krtíš. pozri fotky