AKTUALITY

Kračún na Honte

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci so SNM – múzeum bábkarskych kultúr a ...

Pochabie pesne

Dňa 5. novembra 2016 sa v kultúrnom dome v Stredných Plachtinciach konalo podujatie “Pochabie pesňe.” ...

Pozvánka na Pochabie pesňe

Pozývame Vás na tvorivú dielňu POCHABIE PESŇE, ktorá sa uskutoční dňa 5. novembra 2016 v priestoroch Kultúrneho ...

Detské Vianoce

Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ, CVČ a Gymnázia vo Veľkom Krtíši pod názvom Detské ...

Výtvarný salón 2016

Je príležitosť pre výtvarníkov z regiónu Veľký Krtíš prezentovať svoje najnovšie výtvarné práce. Výstavné priestory Mestského ...

Metamorfózy ľudového ornamentu

Ľudová ornamentika vo všeobecnosti je bohatá a rôznorodá na celom Slovensku. Každý región či kraj má ...

Filmová žatva