AKTUALITY

Amatérske filmy putovali okresom

Amatérsky film má v našom okrese bohaté zastúpenie aj svoju tradíciu, je dobré šíriť rozmanitú ...

Rovnováha bytia v Krtíši

Príjemné podujatie pre záujemcov o práce na sebe samých pripravilo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko. Transformačný seminár ...

Detský folklórny festival

Dňa 28. apríla sa konala v Kokave nad Rimavicou krajská postupová prehliadka, kde predviedli svoje ...

Na HAHu bude opäť sranda

Filmový festival HAH (Hraný amatérsky humor) láka autorov humorných a vtipných filmov. Každoročne predstavuje najnovšiu ...

Žiaci hovorili o kyberšikane

Kyberšikana je novodobý fenomén, ktorý spája šikanovanie s prostredím internetu. Komunikácia na diaľku s kýmkoľvek ...

Prihláste sa na tvorivý workshop!

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš pripravilo pre záujemcov do 18 rokov tvorivú dielňu zameranú na ...

Výtvarné spektrum 2017

krajská súťaž neprofesionálnych výtvarnej tvorby Ďalší ročník Výtvarného spektra v širokej tvorivej palete je tu. Do ...

A je tu ďalšia Literárna jar

Do Klubu dôchodcov vo Veľkom Krtíši 28. marca zavítala jar a to jar literárna. Bola ...

V rytme tanca – deti predviedli radosť z pohybu

V pondelok – 3. apríla, sa v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši uskutočnila okresná súťažná ...