Cyklické podujatie, ktoré sa konalo v dvoch termínoch. Aktivita mala edukačný charakter vo vzťahu k ľudovým stavbám a kultúry bývania v autentickom prostredí. Vďaka spôsobu života Hrušovčanov, kde bola menšia potreba inovácií a skvalitňovania úrovne bývania, sme mohli s účastníkmi mnohé tradičné prejavy bývania sledovať a študovať ich vývoj v teréne. Workshop prebiehal na hrušovskej lazníckej usadlosti Jablonec, kde sa dodnes nachádzajú stavby, ktoré zodpovedali zámeru. Účastníci mohli vidieť a naučiť sa spracovanie prírodného materiálu – drevo, hlina, kameň, trstina, slama. Získali poznatky a skúsenosti ako a kde sa vyberal vhodný materiál a následne ho spracovali do podoby, ktorá bola pripravená na použitie ako hotový stavebný materiál. Prvý termín, ktorý  bol v mesiaci máj, sa na workshope lektori venovali materiálom hlina – hľadanie nálezísk materiálov, úprava (miesenie, miešanie, pridávanie prídavných materiálov ako piesok a pleva,), aplikácia zmesi na stavbu. Kameň – určenie druhu, výber možností opracovania, ukážky nástrojov na štiepanie, príprava kameňa, štiepanie, finálne opracovanie, ukladanie do múru. Okrem účastníkov, ktorí priamo pracovali s ťažkým materiálom a náradím sa workshopu zúčastnili aj žiaci ZŠsMŠ Hrušov. Pre nich mali lektori pripravenú ľahšiu formu ukážok, ktorá bola vhodná a zvládnuteľná aj pre deti. Druhá časť bola v mesiaci jún, kedy sa lektori upriamili na materiály trstina, slama a drevo. v tejto časti išlo o konkrétne činnosti – spracovanie trstiny a slamy ako materiálu na pokrývanie striech, úprava pred uložením a spôsoby uloženia priamo na strechu; možnosti použitia dreva na stavbu tradičných obydlí – výber, okresanie, konečná úprava. Všetky procesy sa vykonávali podľa tradičných techník. Z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia  Fond na podporu umenia 🙂