V dňoch 16. – 21. júla sa v Hrušove konali tvorivé dielne Malí muzikanti. Podujatia sa mohli zúčastniť deti a mládež, ktorí majú základy hry na hudobnom nástroji. Najhlavnejšou časťou bola hra na hudobnom nástroji, ktoré sa vyskytuje v inštrumenktálnych ľudových hudbách – husle, viola, kontrabas, cimbal a akordeón. Túto časť lektorsky viedli členovia ľudovej hudby Hrušovskí pajtáši, ktorí sú poslední živí „nositelia“ lokálneho štýlu tradičnej ľudovej hudby. Venovali sa jednotlivým súvislostiam a funkciám hry každého nástroja v kapele, čím rozvíjali muzikantskú zručnosť a tiež súhru celého hudobného zoskúpenia. Okrem pajtášov sa ako lektori zúčastnila aj ĽH Čardáš z Hrušova, pomocou ktorej mohli účastníci vidieť vplyv motívov z iných regiónov a ich dopad na miestny štýl hrania. Ďalšou časťou dielní bola hra na heligónke, ktorú viedol pán Ján Hajdúch z Hrušova. Pozvaná bola ja Ženská spevácka skupina, ktorá sa s deťmi upriamila na hrušovskú ľudovú pieseň. Súčasťou bola ja škola tanca, ktorá bola prístupná aj pre deti, ktoré sa nezúčastnili hudobných dielní. Ako sprievodný program mali účastníci výlet do Krupiny, kde pôsobí FS Hont. Jeho súčasťou je aj ľudová hudba, ktorá mohla našim účastníkom ukázať rôzne štýly hrania, ktoré sa nachádzajú v regióne. Lektori školy tanca, ktorí sú zároveň aj vedúcimi FS, vďaka tomu mohli lepšie priblížiť tance z iných obcí v Honte. Na záver tvorivých dielní sa v rámci podujatia „Deň role“ uskutočnilo záverečné vystúpenie projektu. Vystúpili hlavne malí muzikanti, ktorí sa počas predchádzajúcich aktivít mali možnosť spoločne zohrať a zosúladiť. Spoločne s nimi vystúpila aj ĽH Hrušovskí pajtáši. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia 🙂