“Čo to tam šuchoce v šírej bukoviňe,

červenô jabĺčko okolo jabloňe.

Červenô jabĺčko ňeščervivej že sa,

miľí duša moja, ňenahajme že sa.

Ak sa mi naháme, nahá sa ceľí svet,

akobi odpadov z červenej ruži kvet.

Z červenej ruži kvet, ľístok z rozmarína,

ak sa mi naháme, nahá sa krajina.”

—–

Spievanky pod Pohanským vrchom budú v tomto roku v “netradične tradičnom” čase. Novembrový termín, na ktorý ste boli zvyknutí v posledných rokoch, presúvame na jarný termín, ktorý bol termínom pôvodným. Ešte v čase, keď boli regionálnou prehliadkou sólistov spevákov a speváckych skupín.

—–

V programe si zaspomíname na históriu podujatia!!!