Vyhodnotenie AMFA a VÝTVARNÉHO SALÓNU

24.03.2022 prebehlo v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice A .H. Škultétyho vyhodnotenie a rozborový seminár k súťažným prácam prihlásených do celoštátnych postupových súťaží AMFO (neprofesionálna fotografia) a Výtvarné spektrum (neprofesionálna výtvarná tvorba), ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Ďakujeme všetkým prihláseným za hodnotné príspevky do súťaže. Gratulujeme oceneným autorom k cenám a čestným uznaniam a…

Zobraziť viac