24.03.2022 prebehlo v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice A .H. Škultétyho vyhodnotenie a rozborový seminár k súťažným prácam prihlásených do celoštátnych postupových súťaží AMFO (neprofesionálna fotografia) a Výtvarné spektrum (neprofesionálna výtvarná tvorba), ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Ďakujeme všetkým prihláseným za hodnotné príspevky do súťaže. Gratulujeme oceneným autorom k cenám a čestným uznaniam a budeme im držať palce vo vyšších stupňoch súťaže, ktoré budú nasledovať. S radosťou vás budeme informovať o ďalšom osude vašich diel a výsledkoch krajských, či celoštátnych kôl. Veríme, že vaše práce budú úspešné a potešia viacerých divákov aj za hranicami nášho okresu. Výsledky vám ponúkame k nahliadnutiu, gratulujeme a ešte raz ďakujeme.

— AMFO —

III . veková skupina: autori nad 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia:

Ocenenia: Zuzana Szabóová, “Svetlo spomienok 1.”

Zuzana Szabóová, “Svetlo spomienok 2.”

čestné uznanie: Ján Belák, “Traja”

B. kategória: farebná fotografia

čestné uznania: Ján Belák, “Hory 1.”

Miroslav Kalach, “Filatelista”

Miroslav Kalach, “Memento 3.”

C. kategória (bez rozlíšenia veku):

cykly a seriály:

Ocenenie: Zuzana Szabóová, “Za dverami 1.-3.”

— VÝTVARNÝ SALÓN —

B. kategória – kresba a grafika

ocenená: Barbora Fišerová, “Oko”

III. veková skupina: autori nad 25 rokov

A. kategória – maľba

čestné uznanie: Pavel Mócz, “Kúzelný les”

C. kategória – priestorová tvorba

ocenená: Linda Kováčová, “Jeseň na horách”

IV. bez rozlíšenia veku

D. kategória – insitná tvorba

ocenení: Ivan Vredík, “Indianworks 1.”

Ivan Vredík, “Indianworks 2.”

E. kategória – digitálna tvorba

ocenený: Jakub Lalík, “Future”

čestné uznanie: Aneta Beňková, “Súrodenci”

Prihlásené diela si môžete pozrieť na verejnej výstave v priestoroch komunitnej miestnosti Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši (Kultúrny dom VK) v čase otváracích hodín knižnice počas nasledujúcich dvoch týždňov (28.03. – 08.04.2022). Srdečne pozývame.