Vyhlásenie výberového konania

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/riaditeľka Hontiansko-ipeľského osvetového strediska. https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Kari%C3%A9ra/V%C3%BDberov%C3%A9konania-OvZP/DetailVK-OVZP.aspx?eventid=1f7cb510-fcea-4d12-92ac-457a7b4cba60&actiongroupid=2624&title=&css

Zobraziť viac