Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia uskutočnilo Metodický deň pre pedagógov. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo 5. februára v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši bolo určené pre učiteľov základných a materských škôl okresu V. Krtíš. Pozvanie prijalo 14 pedagógov, ktorým svoju ponuku predstavili lektori zo SAŽP Timotej Brenkus a Andrej Šijak.

Fotogaléria

Pestrú škálu ponúkaných súťaží a programov obohatili prezentáciou dosiahnutých výsledkov. Pedagógov zaujali inovatívnym prístupom, bohatou ponukou aktivít či prezentáciou dosiahnutých výsledkov. Učitelia tak mali možnosť spoznať inovatívne postupy pri vzdelávaní v oblasti ekológie a environmentálnej výchovy. Predstavená bola koncepcia rozvoja vzdelávania zameraného na ochranu životného prostredia. Súčasťou bola aj prezentácia programu Ekologická stopa školy, do ktorej majú možnosť zapojiť sa všetky základné a materské školy. Každý zúčastnený pedagóg si odniesol okrem informácií aj učebné pomôcky a publikácie určené na výučbu environmentálnej výchovy.

Leave a Comment