V dnešnej dobre sme svedkami dynamického vývoja. Za posledných 60 rokov ľudstvo zmenilo svet viac, ako počas celej svojej histórie. Existuje množstvo nových objavov, vedeckých smerov. Obrovským vývojom prešla medicína, psychológia a aj iné humanitné vedy. Všetko to úsilie by malo smerovať k tomu, aby ľudia žili plnohodnotnejší, šťastnejší a zdravší život. Aká je však realita? Na tú si musí odpovedať každý sám. Pre záujemcov o šťastný život pripravilo 12. februára Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko v spolupráci s Klubom dôchodcov prednášku Prijatím ku šťastiu.

Fotogaléria

Podujatie bolo určené širokej verejnosti. Lektor Marek Benko z Nitry má bohaté skúsenosti s rôznymi metódami, ktoré pomáhajú ľuďom žiť svoj život naplno. Napríklad Metóda RUŠ od Karla Nejedlého, ktorá pracuje na jednoduchom princípe „čo ti vadí – je tvoj problém“. Veľmi efektívne dokáže nájsť príčinu akéhokoľvek problému, následne ho spracovať, čím je „problém“ trvalo odstránený. Pracuje so zmenou uhla pohľadu a dosahuje často obdivuhodné výsledky. Metóda Kvantového dotyku od amerického Dr. Richarda Bartletta prináša vedecké poznatky o fungovaní kvantových častíc (z ktorých sa skladajú všetky atómy) a využíva ich na pomoc ľuďom s ťažkosťami. Metóda Vedomého bytia zahŕňa kvalitu života, v ktorom neexistujú omyly. Tieto, na prvý pohľad zložité procesy, vysvetlil Marek Benko účastníkom ľudsky a jednoducho. Najväčším prínosom boli práve nové myšlienky, ktoré rúcajú zažívané predstavy. Týmito predstavami – ako napríklad: Nezaslúžim si byť šťastný/á, Nemôžem byť šťastný/á, pokiaľ nebudú šťastní moji blízky, Za moje nešťastie môže ten/tá/to… – žijú mnohí ľudia celý život.

Dvadsiatka zúčastnených pozitívne prijala posolstvo, ktoré prednáška Prijatím ku šťastiu priniesla. Vďaka zmene uhlu pohľadu dnes môže byť šťastný každý človek. Mediálnym partnerom bol týždenník Pokrok.

Leave a Comment