Kračúnske šťedrivke

BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Stredné Plachtince organizuje tvorivú dielňu pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov z Banskobystrického kraja. Téma, ktorou sa budú účastníci v tomto roku zaoberať, sa bude týkať obyčají zimného obdobia – od Stridžích dní až po Troch kráľov. Projekt je organizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Lektori –…

Zobraziť viac

Oznam

HIOS oznamuje, že jeho zamestnanci dňa 2. októbra 2015 budú mimo pracoviska z dôvodu odbornej prípravy a plnenia úloh na úseku civilnej ochrany.

Zobraziť viac