BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Stredné Plachtince organizuje tvorivú dielňu pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov z Banskobystrického kraja. Téma, ktorou sa budú účastníci v tomto roku zaoberať, sa bude týkať obyčají zimného obdobia – od Stridžích dní až po Troch kráľov. Projekt je organizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Lektori – PhDr. Andrea Jágerová /metodička pre folklór v Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene/ a Juraj Matiaš /vedúci a choreograf FSk Bažalička/ usmernia účastníkov, akým spôsobom využiť práve tieto zvyky v zostavovaní folklórnych programov a aké sú možnosti ich oživenia v našich podmienkach. Ukážu spôsoby, ako sa k nim dostať, ako ich spracovať a zároveň efektívnym spôsobom zachovať pre budúce generácie.

Tvorivá dielňa KRAČÚNSKE ŠŤEDRIVKE sa uskutoční dňa 7. novembra 2015 v priestoroch Kultúrneho domu v Stredných Plachtinciach so začiatkom o 10,00 hod. Jej súčasťou bude aj večerné uvedenie 20. ročníka Spievaniek pod Pohanským vrchom.

V prípade záujmu o účasť na tvorivej dielni, príp. akýchkoľvek otázok, nás prosím kontaktujte mailom – maria.matiasova@gmail.com alebo telefonicky – 0908 907 372 do 2.11.2015. Obed a večeru zabezpečuje OÚ v Stredných Plachtinciach.

PROGRAM:

10,00 – 12,00              Prednáška – Zvykoslovie zimného obdobia /najvýznamnejšie obyčaje, odkiaľ čerpať materiál pri zostavovaní programu, ako ho oživiť, využiť, spracovať a „postaviť na javisko“/ – lektori: Andrea Jágerová a Juraj Matiaš

12,00 – 13,00             obed

13,00 – 14,30             pokračovanie prednášky Zvykoslovie zimného obdobia

15,00 – 17,00             priestorové skúšky večerného programu

18,00 – 20,30             Spievanky pod Pohanským vrchom