Hoj vieňok zelený – Spievanky pod Pohanským vrchom

Pod týmto názvom sa dňa 26. októbra 2013  v obci Stredné Plachtince uskutočnil už 17. ročník podujatia na ktorom je každoročne venovaná časť programu určitým druhom ľudových piesní, zvykom a obyčajom. Organizátorom podujatia bolo  BBSK Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši a obec Stredné Plachtince. Podujatie sa konalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Po uspávankách, poľných piesňach,…

Zobraziť viac

Timravina studnička

Okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička sa tento rok konala 6. novembra 2013 v priestoroch knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. V štyroch súťažných kategóriách súťažilo 21 detí z 9 základných, základných umeleckých, či stredných škôl z celého okresu Veľký Krtíš. Predsedníčkou odbornej poroty bola PeadDr. Jana Krajčiová a…

Zobraziť viac