Pod týmto názvom sa dňa 26. októbra 2013  v obci Stredné Plachtince uskutočnil už 17. ročník podujatia na ktorom je každoročne venovaná časť programu určitým druhom ľudových piesní, zvykom a obyčajom. Organizátorom podujatia bolo  BBSK Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši a obec Stredné Plachtince. Podujatie sa konalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Po uspávankách, poľných piesňach, baladách, valčíkoch a polkách to v tomto roku bol program pod názvom „ Hoj vieňok zelení“, zameraný na svadobné obradové spevy a tance v 20. storočí na území Hontu a Novohradu. V programe, ktorý trval skoro dve hodiny  vystúpili foklórne kolektívy Fsk Bažalička z Plachtiniec-Príbeliec, Fsk Badínčanka z Dolného Badína, ženská spevácka skupina z Hrušova, folklórny súbor Carpona z Krupiny a ľudová hudba Dežka Oláha zo Sucháňa. Predstavili sa svadobnými zvykmi a prezentovali krásu krojov zo svojich obcí, ktoré sa už len tak bežne nedajú vidieť. Nádherné kroje predviedli najmä nevesty z týchto hontianskych obcí. Celý program doprevádzali svojimi humornými príhodami naši známi ľudoví rozprávači Kmotrovci z Veľkého Krtíša.

Súčasťou podujatia bol aj odborný seminár zameraný na obradové spevy a tance v 20. Storočí na území Hontu a Novohradu, ako aj na možnosť oživenia týchto už takmer zabudnutých zvykov a obyčajov. Lektormi tohto seminára boli PhDr. Andrea Jágerová z Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene a Juraj Matiaš, folklorista a vedúci Fsk Bažalička.