V spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši pripravujeme na dňa 17. decembra 2010 literárno-hudobné pásmo vianočných zvykov – VIANOČNÁ PIESEŇ. Podujatie sa bude konať v priestoroch Domu dôchodcov o 13,00 hod.