Monthly Archives: Október 2009

Chrámová pieseň 2009

V rámci Madáčovských dní – festivalu literatúry, tanca a hudby, sme organizovali v spolupráci s obecným úradom v Dolnej Strehovej a Evanjelickou cirkvou a.v. aj okresnú prehliadku speváckych zborov a cirkevných spevokolov – CHRÁMOVÁ PIESEŇ 2009. Prehliadka sa uskutočnila 2. októbra 2009 o 17.00 hod. v Evanjelickom kostole v Dolnej Strehovej. Zúčastnili sa jej spevácke… Read More »

Festival hudobného folklóru 2009

Dňa 3. októbra 2009 o 17.00 hod. sa uskutočnila okresná súťažná prehliadka speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a sólistov inštrumentalistov – FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU. Podujatie sa konalo v rámci Madáčovských dní – festivalu literatúry, tanca a hudby, v kultúrnom dome v Dolnej Strehovej. Zúčastnili sa ho interpréti ľudových piesní z okresu Veľký Krtíš. pozri… Read More »

Praktická dielňa pre fotografov

Študenti  Spojenej školy v Modrom Kameni a ďalší záujemcovia o fotografovanie sa stretnú v sobotu 17. októbra 2009, aby získali potrebné  vedomosti a zručnosti v práci vo photoshope.  Lektorom bude Robo Tóth z Veľkého Krtíša.