Storyteller a Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko (HIOS)

Storyteller a Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko (HIOS) spájajú sily pre kultúrnu výmenu medzi Slovenskom a Srbskom

Báčsky Petrovec, Veľký Krtíš, 11. júna 2024 – Storyteller, portál, ktorý vo Vojvodine (Srbsko) informuje po slovensky a srbsky,  a Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko (HIOS), kultúrna inštitúcia Banskobystrického kraja pôsobiaca na Slovensku, oznámili spoluprácu zameranú na posilnenie kultúrnej výmeny a dialógu medzi Slovenskom a Srbskom. “Cieľom našej spolupráce je vzájomne sa informovať o pripravovaných podujatiach a využiť…

Zobraziť viac