Po víkende s hontianskou čipkou poznáme výsledky súťaže paličkovanej čipky, ktorá mala v roku 2023 tému – “Radosť-mladosť”. Ešte raz ďakujeme všetkým zúčastneným, všetkým prítomným a už teraz začíname s prípravami na rok 2024. Výsledky súťaže:

1. miesto: Iveta Žlnková /Veľký Krtíš/ – “Krojová kráska”

2. miesto: Alena Vajsová /Banská Bystrica/ – “Majáles”

3. miesto: Oľga Mozoľová /Lackov/ – “Tancujem, tancujem”

Cena ÚĽUV:

Helena Janotová /Žilina – Brodno/ – “Jarná pieseň 2”

Čestné uznanie:

Mária Benková /Hrušov/ – Ej veselosť, veselosť”

Želmíra Filipková /Modrý Kameň/ – “Hrajte že mi, hrajte”

Foto: Ján Ondrejkov.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Iveta Žlnková
Alena Vajsová
Oľga Mozoľová
Helena Janotová
Mária Benková
Želmíra Filipková