Po Spievankách…

V sobotu, 3.6.2023 sme v spolupráci s obcou Stredné Plachtince zorganizovali už 26. ročník Spievaniek pod Pohanským vrchom. Ďakujeme každému kto prispel k výbornej atmosfére – pánovi starostovi obce Stredné Plachtince Ľubovi Mackovovi, všetkým pracovníkom OcÚ a dobrovoľníkom, účinkujúcim z Hrušova, Plachtiniec, Príbeliec, Lackova, Veňarca a Rimavskej Soboty a ďakujeme divákom, pre ktorých to s…

Zobraziť viac

Divadelný dišpuťák

V dňoch 29. – 30. mája 2023 sa v Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši uskutočnila vzdelávacia aktivita pod názvom DIVADELNÝ DIŠPUŤÁK. Zámerom tejto vzdelávacej aktivity pre deti a mládež bola snaha oživovať divadelné tradície v Banskobystrickom regióne, podnietiť inovatívnu prácu s mladým publikom, rozvíjať kritické myslenie a nadviazať na dlhoročnú tradíciu, ktorá vytvárala priestor v oblasti dramatickej tvorivosti /tzv.…

Zobraziť viac