My sme dnes ušili háby, aj vianočné podarúnke. 🙂

Dielnička ožila a bola v nej opäť tvorivá atmosféra. Najbližšie nás čaká kurz HÁČKOVANIA! Už v novembri! Prídete? 🙂

Stačí sa prihlásiť na tel. čísle: 0948 835 530. Tešíme sa na vás! 💛