Autobus dobrej vôle ❤️ humanitné podujatie pre opustených a chorých ľudí v domovoch dôchodcov, detských domovoch a v krízových centrách bude o čosi skôr.